Werkgroep Duurzame mobiliteit


Duurzame mobiliteit is een terugkerend onderwerp. Hoe gaan we om met steeds meer bewoners (verdichting, opbouw en uitbouw), met steeds meer auto’s en fietsen in de straten en steeds meer luchtvervuiling. Er zijn sinds 2017 verschillende ideeen naar voren gebracht: autoluwe straten (15 km zones), vergroening van de tramrails en het Surinameplein, meer gebruik van electrische auto’s, meer gebruik van deelauto’s (Inspiratieboek WIBIT).

Klik hier voor meer informatie over de rol van duurzame mobiliteit voor een klimaatbestendige en leefbare woonomgeving. Klik hier voor meer informatie over de ontwikkelingen van mobiliteit in Amsterdam.

Er is geen contactpersoon.

 

Afbeelding: tijdens de Corantijnmarkt in 2018 is de pre-pilot van Hely en MaaS gepresenteerd. Maas, mobility as a service, is een organisatie binnen de gemeente die zich inzet om de stad in 2025 emissievrij te maken.

 < Alle werkgroepen