Werkgroep Afval en Recycling


Dit is een buurt waarin veel mensen actief afval scheiden en doen aan recycling.

In de buurt is een groep containeradoptanten actief bij wie je terecht kunt voor advies en vragen. Het contact loopt via de gemeente; een lijst van actieve containeradoptanten in de buurt is niet beschikbaar voor bewoners (waarom niet?). Als enthousiasteling kun je je aanmelden als containeradoptant via adoptanten.sdw@amsterdam.nl.

Op de Postjeskade, het Paramariboplein en bij Buurtkamer Corantijn vindt je de open boekenkasten. En er is al jaren iedere derde zaterdag van de maand het Repair-Café, in Buurtkamer Corantijn (zie agenda Buurtkamer Corantijn). Je kunt er je kleding of apparaten laten repareren.

Naar aanleiding van de initiatieven in de buurt ontstond in 2018 het initiatief voor het ‘optimaliseren’ van afvalscheiding waaraan ondermeer een aantal ondernemers mee wilden doen (voor het recyclen van je oude printer e.d.). Dit zou een cyclus mogelijk maken waardoor het voor steeds meer bewoners zonder auto mogelijk werd om met name gebruiksgoederen beschikbaar te stellen voor recycling.

Een ander idee was de terugkeer van de milieukar, op dagen van het Repair-cafe, voor o.a. verfresten en ander chemisch afval. En er was de wens voor een andere verdeling van de afvalbakken (beter toegankelijk voor ouderen) en gft-bakken voor structurele afvoer van groenafval voor composteermogelijkheden in of buiten de stad (zie o.a. de film Tomorrow, 2015, waar vuilnismannen van San Franscisco nu de velden composteren).

Die overwegingen leidden tot contact met de afdeling Afval & Innovatie, die in 2020 de verkenning voor de verdeling van afvalbakken opnieuw op de agenda hadden (en dit is meegenomen in het ontwerp voor de Corantijnstraat). Voor het beleid over afvalverwerking zie de gemeente amsterdam.

Open research: Wasted

Open research: Afvalverwerking

Foto: Dineke Huizenga (2020), Boekenkast, Paramariboplein


< Alle werkgroepen