Over de buurt

De Westindische of Postjesbuurt in Amsterdam kent veel actieve bewoners. De buurt is aan drie zijden omsloten door water en grotendeels gebouwd in de jaren '20 en '30 van de vorige eeuw.

 

De Westindische of Postjesbuurt maakt deel uit van De Baarsjes, in stadsdeel West (klik hier voor het laatste nieuws). De ‘postjes’ waren de vele bruggetjes en planken waarover men met kruiwagens (van de tuinderijen) naar de stad liep. De namen van de Postjeskade aan de Postjeswetering (een gegraven watergang voor afwatering) herinneren nog aan die tijd.

Het oudste deel van de buurt (o.a. woningen aan de Hoofdweg, deels monument) is tot stand gekomen onder verantwoording van de gemeente Sloten. In 1921 werd het gebied door Amsterdam geannexeerd, ingepolderd en daarna bebouwd. Het kreeg de naam Westindische buurt met namen en straten vernoemd naar o.a. kapiteins van de Westindische Compagnie (WIC) en de toenmalige West-Indische koloniën in het Caraïbisch gebied (o.a. Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Antillen). Op het Surinameplein staat een gedenkteken ter nagedachtenis aan het slavernijverleden.

Rapporten en verkenningen:

Tekeningen in het Stadsarchief:

 

Lucht-, water- en bodemkwaliteit

We wonen op een bebouwd landschap dat in verbinding staat met de natuur en waterstromen in de omgeving. Als bewoners zijn we gebruikers, beheerders en participant. Onze bijdragen op supra lokaal terrein (in tuinen, daken en straten) ondersteunen de biodiversiteit (soortenrijkdom) in de stad, en omgeving.

Hoe beter de lucht-, water- en bodemkwaliteit, wisselwerking en samenhang (ecologie), hoe meer biodiversiteit, hoe gezonder de buurt wordt. Daarom vinden er steeds meer aansluitingen plaats tussen groene gebieden, bijvoorbeeld tussen het Vondelpark en Rembrandtpark. Die worden ecopassages genoemd, en sluiten weer aan grote groene (recreatie-) gebieden: de zogenaamde longen van de stad, de scheggen.

De buurt wordt aan drie zijden omringd door water: de Kostverlorenvaart (Baarsjesweg), de Postjeswetering (Postjeskade). Het water wordt beheerd door Waternet en Rainproof. Voor meer informatie: