Voorlopig ontwerp> Corantijnstraat

Eind 2020 is een Voorlopig Ontwerp voor de vernieuwing van de Corantijnstraat gepresenteerd door het projectteam van de gemeente. Voor de inspraakavond kun je je alvast aanmelden.

Ter informatie hangen er in de straat hangen posters voor de ramen van een aantal woningen. Je kunt je aanmelden voor de te organiseren ontwerpavond van de gemeente via herinrichting-corantijnstraat@amsterdam.nl.

Met dank aan iedereen die op een of ander moment heeft meegedacht waaronder: Lies, Catherina, Geert, Frank (Buurtkamer Corantijn), Rob, Patricia, Dirk, Mirjam (het team en ouders van kinderen van de OBS De Corantijn), Veronica, Adrienne, Johan, Marieke, Marijke, Anja, Brechtje, Anneke, Natascha, Patrick (en gasten van Meneer van Loon), De Knipbar, Liesbet, Matthijs, Kees, Taco, Caroline, Theo, Thijs, Nico, Hjalmar, Emmie, Rainproof, de derdejaars-studenten (2019) van het Wellant-College, DS Landschapsarchitecten, en vele anderen.< alle nieuwsberichten