Inspiratieboek: een toekomstbeeld voor de buurt

Op 6 september is het inspiratieboek gepresenteerd, gebaseerd op ideeen in de buurt en een integraal perspectief op de (mogelijke) toekomst van de buurt.

’Westindische buurt in transitie: op weg naar een duurzame en toekomstbestendige buurt’ plaatst de wensen van ons als bewoners centraal, en geeft een technische onderlegger op basis van groenblauwe netwerken. Deze leggen de basis voor (het herstel) van ecosystemen en het sluiten van stedelijke kringlopen (circulaire stad).

Het boek biedt inspiratie om stapsgewijs bij te dragen aan de ontwikkeling van een groene, gezonde en natuurvriendelijke leefomgeving, en aan de klimaatafspraken van Parijs (Inspiratieboek WIBIT).

Initiatieven

In het inspiratieboek zijn de ideeën en suggesties van circa 200 bewoners samengebracht en thematisch gerangschikt. Door de aanwezigen zijn de volgende initiatieven gekozen om in 2017-2018 te realiseren: het creëren van een online en offline communicatieplatform, samen composteren, uitwerken van het idee voor een groene/groenblauwe Corantijnstraat, samen groenblauwe daken, klimaat- en natuurvriendelijke tuinen, energieneutraler wonen en het stimuleren van elektrische (deel)auto’s in de buurt.

De ontwerpbijeenkomst en het inspiratieboek zijn tot stand gekomen met financiele steun van stadsdeel West.

 < alle nieuwsberichten