Presentatie> groenblauw inspiratieboek

Op 6 september is het groenblauwe inspiratieboek voor de buurt gepresenteerd. Het is een mogelijk toekomstbeeld en vat de ideeen en wensen samen van ca. 200 bewoners: een start om samen te werken aan een sociale, groene, gezonde en circulaire (klimaat adaptieve) buurt.

Het boekje biedt (i.s.m. andere partijen) een technische onderlegger voor toekomstige ontwikkelingen in de buurt. Voor ons als bewoners is het een inspiratie om stapsgewijs met activiteiten een groene, gezonde en natuurvriendelijke woon- en leefomgeving te creeren, EN alvast te starten met de klimaatafspraken van Parijs.

De verkenning die door en voor bewoners plaatsvond van januari tot en met juni 2017 is samengevat in het inspiratieboek ’Westindische buurt in transitie: op weg naar een duurzame en toekomstbestendige buurt’ (Inspiratieboek WIBIT).

Kwalliteiten van de buurt

In de verkenning stonden de kwaliteiten centraal: van bewoners(organisaties), scholen en ondernemers. Ideeen van bewoners uit voorgaande jaren zijn getoetst en aangevuld met nieuwe ideeen. Deze zijn vanuit de wensen en buurtspecifieke eigenschappen (water, groene en gebouwde omgeving) vertaald naar voor de buurt relevante lokale transities:

De verkenning werd gedaan door Dineke Huizenga i.s.m. andere bewoners en bestond uit achtereenvolgens: een onderzoek (wetenschap), verkenning (gesprekken organisaties en bewoners), enquete (bewoners) en een ontwerpbijeenkomst voor en door bewoners i.s.m. Atelier Groenblauw.

Groen, gezond en veerkrachtig

Het inspiratieboek plaatst de wensen van ons als bewoners centraal. Het geeft een technische onderlegger voor te ontwikkelen initiatieven op basis van groenblauwe netwerken (water- en groenstructuren in de buurt). Deze vormen de basis voor initiatieven (van gemeente en bewoners) voor een groene, gezonde en klimaat adaptieve buurt.

Deze manier van werken is ontwikkeld door Hiltrud Potz (Groenblauwe netwerken: handleiding voor veerkrachtige steden). Het  legt de basis voor (het herstel) van ecosystemen, biodiversiteit en het sluiten van stedelijke kringlopen (water, energie en afval).

Het wordt naar de praktijk vertaald voor bewoners die zelf en met elkaar aan de slag willen. Zo wordt WIBIT een onderzoekend bewonersinitiatief naar (on)mogelijkheden van een circulariteit in een gewone Amsterdamse buurt aan de schil van de stad. Voor meer informatie zie in het menu: zelf aan de slag.

Top 10 van initiatieven

Geert van der Linden en Geert Esmeijer deden de presentatie. In het inspiratieboek zijn de ideeën en suggesties van circa 200 bewoners samengebracht, thematisch gerangschikt met voorstellen en ideeen om uit te werken. Er wordt door de aanwezigen een top 10 van initiatieven gekozen om in 2017-2018 te realiseren:

 

De verkenning, de ontwerpbijeenkomst en het inspiratieboek zijn tot stand gekomen met financiele steun van stadsdeel West.

Meer informatie: dinekehuizenga@gmail.com< alle nieuwsberichten