Ontwerpavond II: biodiversiteit

Op 12 maart was de tweede ontwerpavond voor de Corantijnstraat. Marleen presenteerde het ontwerp tot dusver, en Jorine gaf een presentatie over de natuur in de buurt en natuurinclusief wonen in de straat (NIB Corantijnstraat). Catherina is van plan om het voorlopige ontwerp een dezer dagen op te hangen in/voor de Buurtkamer, met mogelijkheden voor reacties (post-its o.i.d.).

De ontwerpavonden zijn inspraakavonden om samen met de gemeente na te denken over zinvolle, en vooral praktische aanpassingen op basis van de praktijk. Voor de volgende bijeenkomst (gepland op 14 mei) wordt door de gemeente gekeken naar online mogelijkheden. Tijdens deze avond staat mobiliteit centraal (overlast, fietsen, auto’s, parkeren, kiss-and-ride voor ouders/school).

In het najaar staat een algemene inspraakavond gepland waarbij er twee ontwerpopties worden gepresenteerd (vergelijk Kinkerstraat), waaruit gekozen kan worden. Er is dan geen ruimte meer voor details.

Contactpersoon: liesweber@yahoo.com

Voor meer informatie:< alle nieuwsberichten