Ontwerp bijeenkomst

In 2017 begon een inventarisatie naar de wensen en behoeften van bewoners, gebaseerd op voorgaande initiatieven in de buurt. Gesprekken, een wijkscan (potentie), en een enquête gaven een duidelijke interesse weer voor een nieuwe, integrale aanpak voor de uitwerking van bestaande ideeen over de inrichting van de buurt.

Op 27 juni werd in samenwerking met Amar Sjauw An Wa-Windhorst van Atelier GroenBlauw een ontwerp bijeenkomst gehouden in De Tulp. Gebaseerd op de enquête waren vijf thema’s uitgekozen: groen en vergroening in de buurt, stadslandbouw, energieneutraal wonen, duurzame mobiliteit en speeltuinen. De ontwerptafels werden respectievelijk geleid door Geert Esmeijer, Emmie Leenen, Catherina en Carl Giskes, Geert van der Linden en Sjoerdtje Post. De ideeën zijn opgenomen en verder uitgewerkt in het inspiratieboek.

Dineke< alle nieuwsberichten