Ontwerp bijeenkomst> integraal perspectief

In 2017 begon een inventarisatie naar de toekomstwensen en behoeften van bewoners, gebaseerd op voorgaande initiatieven in de buurt. Dit leidde tot een integrale vertaling naar relevante transities. Op 27 juni werd door en voor bewoners een ontwerpbijeenkomst op basis van groenblauwe netwerken.

Het vooronderzoek, een wijkscan en enquete leiden tot de conclusie voor een groeiende interesse in: verbetering van de lucht-, water- en bodemkwalitiet, structurele vergroening en verduurzaming en het weer in eigendom nemen van de openbare ruimte. Dit leidde tot een integrale vertaling van de wensen en ideeen voor het verbeteren van de woon- en leefomgeving. Dat heeft een groede basis nodig en er werd contact gezocht met Atelier Groenblauw.

Op 27 juni werd in samenwerking met Amar Sjauw An Wa-Windhorst van Atelier GroenBlauw een ontwerp bijeenkomst gehouden in De Tulp. Gebaseerd op de enquĂȘte werden door hem vijf thema’s uitgekozen. De ontwerptafels werden respectievelijk geleid door Geert Esmeijer, Emmie Leenen, Catherina en Carl Giskes, Geert van der Linden en Sjoerdtje Post:

 

Foto: Amar Sjauw An Wa-Windhorst, Atelier Groenblauw< alle nieuwsberichten