‘Groen’ als sleutel voor verandering

 

Op vrijdag 7 september vindt een gesprek plaats in Rotterdam met Andre Rodenburg (Rodenburg Wateradvies) en leden van het team van stichting Tussentuin en Watersensitive. Het idee: kennismaken, ideeen en ervaringen uitwisselen over het realiseren van groeninitiatieven op basis van een integraal en domeinoverschrijdend perspectief. Doel: sneller bijdragen aan een groene, gezonde en leefbare stad.

Andre schreef in 2017 in opdracht van Rainproof Amsterdam een rapport over vergroening in Amsterdam.  In het rapport zijn o.a. de uitkomsten van een expertmeeting opgenomen voor de opbouw van een groen, gezond en klimaatbestendig stadsdeel West.

Het vergroenen van (binnen) tuinen is essentieel, schrijft hij. Vanwege de verdichting van de stad is het de manier om de stad gezond en leefbaar te houden. Het zijn als het ware de ‘haarvaten’ van de stad. Zo kan beplanting leiden tot ca. 10% minder CO2 uitstoot, of 4% minder geluidsoverlast. ‘Groen’ is de sleutel voor verandering van het leefklimaat, en het raakt heel veel andere domeinen. Alleen als je het belang van de toekomst centraal stelt als betrokken partij, kun je domeinoverschrijdend samenwerken en nieuwe ontwikkelingen in gang zetten.

Stichting Tussentuin is een team van (landschaps)architecten en stedenbouwkundigen en realiseert sinds zes jaar groene initiatieven in samenwerking met verschillende partijen en belanghebbenden, zoals stadsmakers, woningbouwverenigingen, gemeente, nutsbedrijven, zorgverzekeraars, educatieve en zorginstellingen. Wolbert van Dijk is professioneel en als bewoner betrokken bij een van de groeninitiatieven. ‘Ieder traject is anders, het gaat om het herstellen van verbindingen’…  ‘Een groeninitiatief is identiteitsvormend. Het stelt vragen. Wie zijn we, wat willen wij en hoe willen we samen bijdragen aan de leefbaarheid van een buurt?’

Na een uitgebreid gesprek kijken we naar de beide steden vanuit vogelvluchtperspectief. Wat is de volgende stap? Hoe kunnen we versnellen en van elkaars ontdekkingen leren? Meer uitwisselen, een stedelijke uitwisseling…? Een stappenplan? De ideeen rollen over tafel. WIBIT maakte een wijkscan van de buurt om de mogelijkheden voor integrale samenwerking in kaart te brengen. Wolbert vertelt over de kansenkaarten van Tussentuin die per groeninitiatief de uiteenlopende partijen en domeinen in kaart brengt. ‘Zo weet je waar je aan begint en wat er mogelijk is. Ook financieel.’

Joost vertelt hoe er met kansenkaarten vanuit architectonisch en stedenbouwkundig perspectief typologieën worden ontwikkeld die ook in andere steden kunnen worden toegepast. Anne stelt op basis van de kansenkaart een voorbeeldconvenant voor tussen gemeente en partijen. ‘Zodra die er eenmaal ligt, kunnen bewoners veel sneller aan de slag met hun plannen voor bijvoorbeeld een ecologische (binnen)tuin.’

Een inspirerend gesprek dat wordt vervolgd.< alle nieuwsberichten