Enquete over hemelwater in de tuin

In de periode van april tot mei heeft Brian Wals onderzoek gedaan naar ‘waterbewustzijn’, naar wateroverlast en/of droogte, aan de hand van een vragenlijst voor bewoners met tuinen.

De enquete maakte deel uit van een stapsgewijs onderzoek naar (binnen)tuinen als een gezonde omgeving voor mens, flora en fauna. Hieronder de belangrijkste uitkomsten.

ENQUETE

Er zijn 93 respondenten op de enquete, waarvan 31% ouder is dan 65 jaar (huurwoningen met tuin, voor ouderen en minder validen). 95% van de respondenten is zich bewust van klimaatverandering en verwacht een toename van regenval. Het merendeel (61 %) vindt dat het huidige waterstelsel niet voldoende is toegerust voor de afvoer van regenwater.

Een groot deel (74%) van de respondenten noemt wateroverlast in de straat. In de achtertuinen is dit door 35% van de respondenten geconstateerd, en in huis door 14%. Droogte en hitte zijn door respectievelijk 53% en 40% van de respondenten genoemd. 20% vertelt dat het moeilijk is om de hitte uit huis af te voeren.

Met betrekking tot de aanwezige kennis van bewoners zijn de volgende maatregelen bekend: hoogteverschillen in de tuin (41%), groene daken (81%), regenwater vijver (77%), watertanks (74%) en regentonnen (80%).

 

Brian Wals is 4de jaars student Master of Science Metropolitan Analysis, Design & Engineering (MADE). Hij komt met WIBIT in contact via Rainproof. Voorheen was hij betrokken bij Green Village, en de realisatie van de Waterstraat in Delft.

Door een gebrek aan tijd vervalt de intentie van zijn onderzoek als onderdeel van de ontwikkeling van een voorbeeldtuin tot een Urban Living Lab: How to create an Urban Living Lab AMS.< alle nieuwsberichten