Urban Living Lab: enquete over water en droogte

In de periode van april tot mei heeft Brian Wals onderzoek gedaan naar waterbewustzijn, naar wateroverlast en/of droogte, aan de hand van een vragenlijst voor bewoners met tuinen in de buurt.

De enquete maakte deel uit van een stapsgewijs onderzoek naar tuinen als Urban Living Lab. Dit onderzoek heeft niet kunnen plaatsvinden binnen de beschikbare tijd (How to create an Urban Living Lab AMS.)

Hieronder fragmenten uit het verslag over de enquete:

Er zijn 93 respondenten op de enquete, waarvan 31% ouder dan 65 jaar (huurwoningen met tuin, voor ouderen en minder validen). 95% van de respondenten is zich bewust van klimaatverandering en verwacht een toename van regenval. Het merendeel (61 %) vindt dat het huidige waterstelsel niet voldoende is toegerust voor de afvoer van regenwater.

Een groot deel (74%) van de respondenten noemt wateroverlast in de straat. In de achtertuinen is dit door 35% van de respondenten geconstateerd, en in huis door 14%. Droogte en hitte zijn door respectievelijk 53% en 40% van de respondenten genoemd. 20% vertelt dat het moeilijk is de hitte uit huis af te voeren.

Met betrekking tot de aanwezige kennis van bewoners zijn de volgende maatregelen bekend: hoogteverschillen in de tuin (41%), groene daken (81%), regenwatervijver (77%), watertanks (74%) en regentonnen (80%).

 

Brian Wals is 4de jaars student Master of Science Metropolitan Analysis, Design & Engineering (MADE).< alle nieuwsberichten