Enquete over hemelwater in de tuin

In de Westindische of Postjesbuurt is er regelmatig sprake van wateroverlast bij hevige regenwaterval. De buurt is aan drie zijden omringd door water. Het is een van de redenen om in 2017 aandacht te geven aan het thema water, gezondheid en klimaat adaptatie.

Op de interactieve Knelpuntenkaart van Rainproof verschijnt de buurt in de loop van de tijd als urgent. In de periode van april tot mei 2019 doet student Brian Wals (zie onder) onderzoek naar het ‘waterbewustzijn’ in de buurt, naar wateroverlast en/of droogte en de bekendheid van bewoners met mogelijke oplossingen.

De gemeente stuurt aan op individueel initiatief in de private ruimte, maar voor klimaat adaptatie is er niettemin sprake van een structureel probleem: de stad en buurt is gebouwd op een moeras. Het vraagt een grens- en domeinoverschreidend perspectief. Hoe willen we daarmee omgaan? Onderzoekers (UvA, HvA) zeggen dat het zo’n vaart niet zal lopen en alles onder controle is, maar klimaatactivisten zoals Marianne Minnesma zeggen dat we een boot in de tuin moeten leggen (2018). Wat is waar?

Het onderzoek van Brian Wals valt door omstandigheden en in deze dynamieken bijna letterlijk in het water. Een van zijn speerpunten is een vragenlijst aan bewoners. Hiervan doet hij kort verslag. Er zijn 93 respondenten en van hen is 31% ouder dan 65 jaar (met name huurders). Van alle ondervraagden is 95% zich bewust van een klimaatverandering. Zij verwachten dan ook een toename van hittestress en regenwaterval.

Een groot deel (74%) van hen noemt de wateroverlast in de straat, en en (61%) verwacht dat het huidige waterstelsel (lees infrastructuur) niet voldoende is toegerust voor de afvoer van deze hoeveelheden regenwater in deze buurt. In de (binnen)tuinen is door 35% van de respondenten wateroverlast geconstateerd, en in huis door 14%.

Er worden bij heftige regenwaterval meldingen gemaakt van het overlopen van water vanuit de straat in de kelder of kruipruimte. En in andere tijden worden droogte en hitte genoemd door respectievelijk 53% en 40% van de respondenten.  20% van de respondenten vertelt dat het moeilijk is om de hitte uit huis af te voeren.

Met betrekking tot de aanwezige kennis van bewoners over mogelijke maatregelen in de (binnen) tuinen zijn volgens de enquete de volgende bekend: het plaatsen van regentonnen (80%), groene daken (81%), een regenwater vijver aanleggen (77%), watertanks laten plaatsen (74%) en het creeren van  hoogteverschillen in de tuin (41%).

De kwaliteit van de enquete kan niet leiden tot een interpretatie of een richtlijn voor adviezen, Het geeft hooguit een indicatie voor vervolg, voor onderzoek.

Het is een onafhankelijk onderzoek van Brian, en het maakt deel uit van meer kennisontwikkeling over o.a. de betekenis van (binnen)tuinen en beplanting (waaronder bomen) in het licht van klimaatverandering. Hoe maken beplanting, bomen, deel uit van een biodiverse interrelationaliteit, een  gezonde leef-en woonomgeving, en creeren zij een interdimensionaliteit waarin biodiversiteit zich kan herstellen, en ook bijdraagt aan een structurele (sustainable) bodem- en waterregulatie. Juist in deze buurt.

Meer informatie over water:

 

Brian Wals

Brian Wals is 4de jaars student Master of Science Metropolitan Analysis, Design & Engineering (MADE). Hij komt met WIBIT in contact via Rainproof. Voorheen was hij betrokken bij Green Village, en de realisatie van de Waterstraat in Delft.

Door een gebrek aan tijd vervalt de intentie van zijn onderzoek naar de ontwikkeling van een voorbeeldtuin tot een Urban Living Lab. Tijdens de afronding van zijn studie presenteert hij een Road Map voor Living Labs in de private ruimte (niet publiek gemaakt).< alle nieuwsberichten