PILOT> samen een warmtescan laten doen

In het voorjaar hebben verschillende buurtbewoners samen een warmtescan besteld voor hun woningen. Dat scheelt kosten per huishouden.

De scans werden uitgevoerd n.a.v. de expertmeeting i.s.m. 02025, door Huibert Spoorenberg (www.ofme.nl). Door dit als bewoners te organiseren kostte het minder per huishouden. Met behulp van een infrarood camera werd duidelijk waar er energielekken zijn. Aan de hand van de bevindingen werden per adres de mogelijke oplossingen besproken.

 

Foto: Fleur Spijker, Anton de Gruyl

 < alle nieuwsberichten