PILOT> vernieuwing Corantijnstraat

Op 6 november vond onder leiding van de gemeente de informatiebijeenkomst plaats over de vernieuwing van de Corantijnstraat (gepland voor 2019-2021).

Jeroen  van Berkel (portefeuillehouder Openbare Ruimte, stadsdeel West) opende de avondnen met het goede nieuws dat er geen parkeergarage komt onder het Surinameplein. Petra Schouten (omgevingsmanager) stelde het team van de gemeente voor en leidde de avond. De herinrichting staat onder leiding van Jaap de Boo (projectleider) en vindt plaats in samenwerking met o.a. Peter Ulle (ontwerper). 

 

BEWONERSIDEEEN

Geert gaf namens bewoners een korte presentatie over het voortraject i.s.m. bewoners. Hij vertelde over de belangrijkste ideeen die door buurtbewoners naar voren zijn gebracht (zie 20190107_Verslag Ontwerpbijeenkomst Corantijnstraat_DEF_interactief_nospread.)

 

HET ONTWERPPROCES

Peter Ulle lichtte diverse aspecten van het ontwerpproces toe. Er zal een e-meting gaan plaatsvinden die duidelijk maakt wat er in de bodem zit. De Puccini-methode zal worden toegepast. Deze methode bepaalt per locatie de straattegels en het straatmeubilair (zoals lantaarnpalen, fietsenrekken). Voor een jaren ’20-’30 buurt zijn dat klinkers in de straat en tegels van 30 x 30 op de stoep. Er is ook een Handboek Groen dat door de gemeente wordt gebruikt. De parkeerdruk in de straat is relatief laag, 80%.

 

DE EERSTE STAPPEN

Daarna is er aan tafels met elkaar gepraat en getekend. Hoe zou de straat er uit kunnen zien? Wat is handig, mooi en realistisch, en wat niet? Wat is er al en wat mist er? Hoe worden problemen aangepakt? En hoe kan optimaal gebruik worden gemaakt van wat er al is? De ideeen worden meegenomen in het ontwerpproces (november 2019- mei 2020).

 

ONTWERPGROEP

Wil je als bewoner meedoen met de ontwerpgroep van bewoners onder leiding van de gemeente, dan kan je je bij Petra opgeven ( petra.schouten@amsterdam.nl). Wil je door een van de straatbewoners worden geinformeerd? Dan kan je contact opnemen met Lies Weber (Corantijnstraat): liesweber@yahoo.com.

 

VOORTGANG

Bewoners van de straat en hoeken worden geinformeerd door de gemeente. Hicham Ghziel (gebiedsmakelaar) informeert buurtbewoners tijdens het 6-wekelijkse bewonersoverleg in De Tulp. Meer informatie over de voortgang is te vinden op de website van de gemeente.

 

 < alle nieuwsberichten