Bewonersbijeenkomst herinrichting Corantijnstraat (gemeente)

Op 6 november vond de eerste ontwerpsessie plaats voor de herinrichting van de Corantijnstraat (2019-2021). Deze staat onder leiding van Jaap de Boo (ingenieursbureau) en vindt plaats in samenwerking met o.a. Peter Ulle (ontwerper van o.a. speeltuin De Tulp) en Petra Schouten (participatietraject).

Petra Schouten stelde het team van de gemeente voor en leidde de eerste van de drie ontwerpbijeenkomsten. Jeroen van Berkel (portefeuillehouder Openbare Ruimte, stadsdeel West) was er om de avond in te leiden.

Bewonersideeen

Geert gaf namens bewoners een korte presentatie over het voortraject. Hij vertelde wat de gesprekken met bewoners aan ideeen hebben opgeleverd en wat de belangrijkste thema’s van de schetsontwerpen zijn (zie 20190107_Verslag Ontwerpbijeenkomst Corantijnstraat_DEF_interactief_nospread.)

Het ontwerpproces

Peter Ulle lichtte diverse aspecten van het ontwerpproces toe. Zo zal er een e-meting gaan plaatsvinden die duidelijk maakt wat zit er in de bodem zit (wat er kan en niet kan). De parkeerdruk in de straat is 80%. En de Puccini-methode (ontwerpmethode voor straten in Amsterdam) zal worden gebruikt. Dat betekent voor een jaren ’20-’30 buurt als deze, klinkers in de straat en tegels van 30 x 30 op de stoep.

Aan de slag

Daarna is er aan tafels gepraat en getekend. Hoe zou de straat er uit kunnen zien? Wat is handig, mooi en realistisch, en wat niet? Wat is er al en wat mist er? Hoe worden blijvende problemen aangepakt? De ideeen zijn onderling uitgewisseld en worden meegenomen in het ontwerpproces (november 2019-april 2020).

Interactieve tentoonstelling

Gedurende het ontwerpproces (november 2019-april 2020) is er een groeiende tentoonstelling in Buurtkamer Corantijn. Daaraan kan iedereen bijdragen. Via de agenda en de nieuwsbrief word je op de hoogte gehouden van de activiteiten die gaan plaatsvinden.

Ontwerpgroep

Wil je als bewoner meedoen met de ontwerpgroep onder leiding van de gemeente? Dan kan je je opgeven via petra.schouten@amsterdam.nl. Je wordt dan via haar op de hoogte gehouden. Wil je door een bewoner worden geinformeerd over de voortgang? Dan kan je contact opnemen met Lies Weber (Corantijnstraat): liesweber@yahoo.com.

Planning

Na het ontwerpproces is de planning als volgt. In de periode van april- juni 2020 vindt de bestuurlijke vaststelling van het definitieve ontwerp plaats en wordt de uitvoering aanbesteed (welk bedrijf gaat wat doen). De fysieke uitvoering van de herinrichting vindt plaats in het najaar van 2021.

 

 < alle nieuwsberichten