Herinrichting Corantijnstraat (gemeente)

Op 6 november vond de informatiebijeenkomst plaats over de herinrichting van de Corantijnstraat (2019-2021) onder leiding van de gemeente. Het team werd voorgesteld en er werd ingegaan op de aanpak en planning.

 

Petra Schouten (omgevingsmanager) stelde het team van de gemeente voor en leidde de avond. De herinrichting staat onder leiding van Jaap de Boo (projectleider) en vindt plaats in samenwerking met o.a. Peter Ulle (ontwerper) en Petra Schouten. Jeroen  van Berkel (portefeuillehouder Openbare Ruimte, stadsdeel West) was er om de avond te openen. Hij vertelde dat er geen parkeergarage komt onder het Surinameplein. Hier vindt je het verslag van de avond (191106_Verslag bewonersavond Corantijnstraat). 

 

BEWONERSIDEEEN

Geert gaf namens bewoners een korte presentatie over het voortraject i.s.m. bewoners. Hij vertelde wat de belangrijkste thema’s van de schetsontwerpen zijn (zie 20190107_Verslag Ontwerpbijeenkomst Corantijnstraat_DEF_interactief_nospread.)

 

HET ONTWERPPROCES

Peter Ulle lichtte diverse aspecten van het ontwerpproces toe. Zo zal er een e-meting gaan plaatsvinden die duidelijk maakt wat er in de bodem zit. De parkeerdruk in de straat is 80%. De Puccini-methode zal worden toegepast. Deze methode bepaalt per locatie de straattegels en het straatmeubilair (lantaarnpalen, fietsenrekken). Voor een jaren ’20-’30 buurt zijn dat klinkers in de straat en tegels van 30 x 30 op de stoep.

 

DE EERSTE STAPPEN

Daarna is er aan tafels gepraat en getekend. Hoe zou de straat er uit kunnen zien? Wat is handig, mooi en realistisch, en wat niet? Wat is er al en wat mist er? Hoe worden blijvende problemen aangepakt? De ideeen worden meegenomen in het ontwerpproces (november 2019- mei 2020).

 

ONTWERPGROEP

Wil je als meedoen met de ontwerpgroep onder leiding van de gemeente, dan kan je je bij Petra opgeven:  petra.schouten@amsterdam.nl. Wil je door een bewoner worden geinformeerd over de voortgang? Dan kan je contact opnemen met Lies Weber (Corantijnstraat): liesweber@yahoo.com.

 

VOORTGANG

Bewoners van de straat en hoeken worden geinformeerd door de gemeente. Hicham Ghziel (gebiedsmakelaar) informeert buurtbewoners tijdens het 6-wekelijkse bewonersoverleg in De Tulp.

 

PLANNING

De fysieke uitvoering van de herinrichting vindt plaats in het najaar van 2021.

 

 < alle nieuwsberichten