Wat kan je doen> bijzondere bomen in binnentuinen

Ieder jaar worden ‘bijzondere en beschermwaardige’ bomen in kaart gebracht. Ook bomen in binnentuinen kunnen worden beschermd. Eigenaren kunnen hulp en/of vergoeding krijgen voor onderhoud.

De inventarisatie loopt het hele jaar door en iedereen kan bomen melden. Het kan gaan om een mooie boom, een bijzondere boomsoort, of om bomen die je vanwege zijn ouderdom, cultuurhistorische of natuurwaarde bijzonder vindt (denk aan besjes, nestlocaties, begroeiing zoals klimop).

Bomen aanmelden kan via dit formulier: Formulier voor voordracht Beschermwaardige Bomen 2021. En sturen naar Wouter van der Wulp: monumentalebomen@amsterdam.nlEen speciale commissie beoordeelt de aanvragen voor (binnen)tuinen.  Hier vind je de huidige registratie van Monumentale bomen (2020).

Foto boven: Dineke Huizenga, Kaukasische Vleugelnootboom, Surinameplein, 2021

Foto onder: Stadsarchief, Kaukasische Vleugelnootboom, Surinameplein, 1961 (detail). Met dank aan het Historisch Archief De Baarsjes.

 

 < alle nieuwsberichten