Actieve bewoners

Er zijn veel geziene en ongeziene actieve buurtbewoners. Hieronder vindt u de WIBIT straatambassadeurs. Wil je hen ontmoeten of er zelf een worden, mail naar info@westindischebuurtintransitie.nl.