Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie

De gemeente Tilburg werkt stapsgewijs toe naar een klimaatadaptieve stad in 2050. Dat doet de gemeente samen met partners en inwoners in de stad.
De aanpak is opgeschreven in de Uitvoeringsagenda klimaatadaptatie Koel Tilburg.

We krijgen in onze gemeente, net als in de rest van Nederland, te maken met steeds extremer weer. Het gaat vaker en harder regenen, er komen meer en langere hittegolven en de bodem droogt steeds verder uit. Deze veranderingen gaan gepaard met overlast en schade voor mens en natuur en zet de leefbaarheid van de stad onder druk.
Het is een enorme uitdaging om de stad aan te passen aan het veranderende klimaat, een verandering die ons allemaal raakt. Daarom zullen we allemaal een steentje moeten bijdragen om in de toekomst droge voeten te houden, voldoende verkoeling te kunnen vinden en te zorgen dat de bodem niet verder uitdroogt.

Deze uitvoeringsagenda is een dynamisch document en wordt periodiek geactualiseerd.

Uitvoeringsagenda_klimaatadaptatie_Koel_Tilburg (pdf)

Video Uitvoeringsagenda klimaatadaptatie Koel Tilburg

Met vriendelijke groet,

Petra Mackowiack
Beleidsmedewerker Gemeente Tilburg