Tilburg wordt steeds blauwer

Stichting Op Groene Voet sluit het tweede jaar af van het project #1000BlauweTuinen met mooie resultaten. In 2019 is al bijna het beoogde resultaat behaald van het 3-jarige project om zoveel mogelijk bewoners in de gemeente Tilburg, dus inclusief Berkel Enschot en Udenhout, te helpen bij het watervriendelijker maken van hun tuin. Wat is er gebeurd?

Tuinscore berekenen
Veel mensen willen zelf ook bijdragen aan het tegengaan van de hitte in de zomer en de wateroverlast in de winter. Als tuineigenaar maak je een kleine stap, maar net zoals dat geldt voor veel andere zaken: vele kleine maken een grote. Een watervriendelijke tuin is daarvan een goed voorbeeld. Meer dan 500 bewoners hebben daarom hun tuinscore berekend op de BlauweTuinen website. Daar zie je gelijk wat je dan nog meer kunt doen om je score voor een water- en biodiversiteit vriendelijke tuin te verhogen. Zie ook de plattegrond met tuinscores in TIlburg: https://www.huisjeboompjebeter.nl/tilburg/kaart/

Resultaat regentonnenactie
Tijdens deze periode zijn er via de actie bijna 500 regentonnen aangevraagd door bewoners zelf. Deze werden aangeboden met een korting op de reguliere prijs, maar het grote verschil zat hem in de hulp die werd aangeboden. De tonnen werden gratis geleverd zodat ook mensen die zelf geen regenton kunnen vervoeren waren geholpen. Men kon daarbij ook kiezen voor een installatie met gratis overloopset. De meeste mensen kozen dan ook voor deze optie. Opvallend was ook dat de vraag naar grotere tonnen enorm is gegroeid.

Door deze acties is er in totaal ruim 80.000 liter waterberging gerealiseerd.
Ook gaat er veel minder water het riool in! Inclusief de overstort infiltraties behouden we zeker 3425 m3/jr, dat is 3.425.000 ltr/jr regenwater per jaar dat niet in onze riolering verdwijnt! 

Wonderlijke Watertuin
Langs de Spoortuin Boulevard in de Spoorzone bij het Ontdekstation 013 door de stichting en 5 betrokken ondernemers gewerkt aan een pop-up ‘blauwe tuin’ van ca. 1000m2 en 200 meter lengte. Deze kan straks als inspiratiebron dienen voor bezoekers en bewoners om te zien hoe er ‘afgekoppeld’ kan worden en wat je kan doen met regenwater. Er is daar inmiddels al 700 m2 dakvlak ontkoppeld. 

Open Blauwe Tuinen routes
Dit jaar was er weer de oproep om blauwe tuinen open te stellen en werden routes gemaakt. Bewoners konden bij elkaar op ‘tuinvisite’ en zien wat anderen al hadden ondernomen in hun tuin. Hierbij is duidelijk geworden dat praktische en mooie voorbeelden makkelijk gevolg krijgen: er zijn vele tips uitgewisseld, contacten gelegd en inspiratie opgedaan! 

2020 De plannen
De stichting hoopt dat we lokaal ook het belang meer gaan inzien van het (regen) water in de stad en onze eigen mogelijkheden om bij te dragen aan het hitte en hoos probleem.
Afhankelijk van samenwerkingen en financiële ondersteuning hoopt men het volgende op de agenda van volgend te kunnen zetten

Oproep
Het bestuur van de stichting kan uitbreiding gebruiken en heeft een vacature. Bedrijvenen vrijwilligers  die mee willen werken aan een watervriendelijkere en groenere stad mogen ook altijd contact opnemen.
Meer informatie staat op de website van stichting Op Groene Voet.

#1000BlauweTuinen #samengroendoen 

En een speciaal bedankje voor de inzet van onze vrijwilligers…!
Janneke De Vries en LucyBathgate van stichting @OpGroeneVoet

 < alle nieuwsberichten