Stapstenen Klimaatadaptatie gemeente Tilburg

Het doet mij veel plezier en vervult me met trots dat zoveel partijen en organisaties die gevestigd zijn, of werken in Tilburg, de negen stapstenen om te komen tot een meer klimaatbestendige gemeente ondersteunen.
Klimaatadaptatie is naast een technische opgave, voor mij vooral ook een maatschappelijke opgave en mensenwerk. Alleen door verbinding te leggen en samen te werken kunnen we deze uitdaging aan.

In het bijgaande document kunnen jullie zien dat er al heel veel gebeurt in de stad. Elke partij heeft op zijn eigen manier laten zien wat klimaatadaptatie voor hen betekent en hoe ze zich daar voor inzetten. Het is overduidelijk zichtbaar dat we ons samen verantwoordelijk en betrokken voelen. De energie en het enthousiasme spat van de bladzijden af.

Laten we er met elkaar voor zorgen dat we deze energie vasthouden en de beweging die in gang is gezet laten groeien. Door met elkaar oplossingen te zoeken en nog meer projecten samen op te pakken.

Met vriendelijke en klimaatbestendige groet,

Mario Jacobs –Wethouder

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Petra Mackowiak, beleidsmedewerker Klimaatadaptatie van de gemeente Tilburg: petra.mackowiak@tilburg.nl< alle nieuwsberichten