Voorwaarden winactie 2020

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘De 10 Tofste 'blauwe' Tuintjes van Tilburg 2020’ van stichting OpGroeneVoet, te vinden op www.blauwetuinen.nl.
Alle deelnemers gaan akkoord met onderstaande spelregels en voorwaarden.

Voorwaarden

 1. Om deel te kunnen nemen dient de tuinscore zo eerlijk mogelijk te worden berekend, de  contactgegevens volledig te zijn ingevuld, een actuele foto van de tuin te zijn geplaatst en de voorwaarden te zijn geaccepteerd.
 2. Deelname aan de winactie is gratis en kan tot en met 30 september.
 3. Per adres mag er maximaal één keer worden meegedaan aan de winactie.
 4. De winnaars worden per mail en via Facebook met tuinfoto en achternaam/familienaam bekend gemaakt.
 5. De prijzen zijn na ontvangst 1 jaar geldig.
 6. Deelnemers buiten het 013 netnummergebied kunnen niet deelnemen.
 7. Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de winactie.
 8. Stichting OpGroeneVoet kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs informatie te leveren over zijn/haar identiteit opgegeven woon-of verblijfadres.
 9. De winnaars worden per e-mail geïnformeerd over de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres.
 10.  Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
 11.  De prijzen zijn persoonsgebonden en staan op naam van de inzender..
 12.  De prijzen zijn niet inwisselbaar of uit te keren in geld of andere producten of diensten.
 13. Bij niet aanvaarding van de prijs of de aan de winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd.
 14.  De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de prijsvraag.
 15.  Stichting OpGroeneVoet is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website.
 16.  Stichting OpGroeneVoet is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de voorwaarden handelen.
 17.  Stichting OpGroeneVoet is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze voorwaarden gedurende de looptijd van de winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de winactie te staken, te wijzigen of aan te passen, zonder dat Stichting OpGroeneVoet daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijzigingen zullen  door Stichting OpGroeneVoet op de website BlauweTuinen op passende wijze publiekelijk bekend worden gemaakt.
 18.  Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden ongeldig zijn, tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen aan.

Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de winactie kunt u contact opnemen met Stichting OpGroeneVoet
via info@opgroenevoet.nl