Calculator regenwaterberging

Wil je je regenpijp afkoppelen? Met deze tool kan je onderzoeken hoeveel ruimte je nodig hebt om het regenwater van je dak of andere verharde oppervlakken (terras, dak van schuur of garage) te bergen in je tuin. Je kunt binnen deze tool kiezen voor een wadi, een verdiept grasveld, een regenwatervijver of een grindkoffer.

Wadi

Een wadi is een met grassen begroeide en met grind gevulde greppel. Deze staat bij mooi weer droog maar vult zich tijdens een regenbui met regenwater. Het water dat op je dak valt wordt via de regenpijp en een open goot naar de wadi geleid. Hier wordt het water tijdelijk opgevangen en langzaam weer afgegeven aan de bodem (infiltratie). Wil je meer weten over een wadi en hoe jij er een kan aanleggen in je tuin? Kijk dan hier.
Voor de berekening gaan wij uit van een rechthoekige wadi die minimaal 30cm diep is en een talud heeft van 1:2; dat laatste betekent dat als de wadi 30cm diep is, de hellingen aan alle vier zijden 60cm breed zijn en de gehele wadi dus minstens 120cm lang en breed is.

Verdiept grasveld

Hoogteverschillen in je tuin zorgen ervoor dat water tijdelijk opgeslagen kan worden in de lager gelegen delen verder bij de woning vandaan. Zo blijven de hoger gelegen delen van de tuin, bijvoorbeeld het terras, na een zware regenbui droog. In de lager gelegen en onverharde delen van de tuin kan het water even blijven staan en geleidelijk wegzakken zonder dat je er hinder van ondervindt. Een voorbeeld hiervan is een verdiept aangelegd grasveld. Kijk hier voor meer informatie over een verdiept grasveld.
Voor de berekening gaan wij uit van een rechthoekig grasveldje dat 15cm dieper is aangelegd dan de tuin eromheen.

Regenwatervijver

Een regenwatervijver is iets anders dan een gebruikelijke tuinvijver. In een tuinvijver heb je een vast waterpeil. Het waterpeil van een regenwatervijver wisselt. In de berekeningen gaan wij uit van mogelijke peilwisseling van 30cm. Door een groene en beplante oever aan te leggen, blijft de vijver mooi bij hoge en lage waterstanden. Hier vind je meer informatie over het aanleggen van een regenwatervijver.

Grindstrook

Je kunt ook een grindstrook aanleggen. In een grindstrook of grindkoffer kan regenwater afkomstig van je verhard terras of je dak tijdelijk worden geborgen. Van daaruit kan het geleidelijk wegzakken in de ondergrond. De hoeveelheid regenwater die zo kan worden geborgen en geïnfiltreerd is afhankelijk van de afmetingen van de grindstrook en de doorlatendheid van de bodem. Infiltratie helpt mee om verdroging van je tuin tegen te gaan.
In deze tool is gerekend met een grindstrook van 50cm diep. Wil je meer weten over het aanleggen van een grindstrook? Kijk dan hier.

Hoeveel regen?

Deze mini-rekentool houdt rekening met een bui van 40 of 60mm per dag. Een bui van 60 mm valt ca. 70 keer per jaar ergens in Nederland. Maar er kan ook nog meer regen vallen en dan kan de tuin blank komen te staan, ook met de voorzieningen die je hebt aangelegd. Om ervoor te zorgen dat het regenwater niet je huis inloopt, moet je ervoor zorgen dat het overtollige water weg kan lopen. Als er een sloot in de buurt is kan het daar naar toe afgevoerd worden. Als er geen sloot of andere mogelijkheid in de buurt is, kan dit betekenen dat je dat overtollige regenwater toch het riool in laat lopen via een overloop in je vijver, wadi of grindkoffer. Maak hiervoor een overloop naar het riool die als inlaatniveau het hoogst toelaatbare waterniveau heeft. Zorg ervoor dat deze overloop een stankslot heeft als deze zich dichtbij het huis of terras bevindt.

Waterdoorlatendheid van de grond

De waterdoorlatendheid van de grond in je tuin bepaalt hoe snel water infiltreert en daarmee de benodigde afmetingen van de berging. Een lage waterdoorlatendheid bijvoorbeeld van kleigrond heeft een infiltratie van 0,1 meter water per dag of minder. Een gemiddelde waterdoorlatendheid betekent een infiltratie van ongeveer 1 meter water per dag. Een hoge waterdoorlatendheid van bijvoorbeeld zandgrond betekent een infiltratie van 2 meter water per dag of meer. Doe navraag bij de afdeling water- en rioolbeheer om erachter te komen welke doorlatendheid jouw grond heeft.

Doe eventueel de emmertest:

Graaf een gat van een 30cm diep, vul dit met een emmer water en bepaal hoe lang het duurt voor het water is weggezakt. Als het water binnen 15 minuten wegloopt, is de waterdoorlatendheid hoog; als het minder dan een uur duurt, is deze gemiddeld; als het water na een uur nog niet volledig is weggezakt, dan is de waterdoorlatendheid laag.
Voer hier jouw gegevens in om te zien wat je kunt doen

Voor een schuin dak moet je het equivalent van een plat dak opgeven.

laag laag

infiltratie van 0,1 meter water per dag of minder, bijvoorbeeld kleigrond

gemiddeld gemiddeld

infiltratie van ongeveer 1 meter water per dag

hoog hoog

infiltratie van 2 meter water per dag of meer, bijvoorbeeld zandgrond

40mm 40mm
60mm 60mm