Een klimaatbestendig Leiden

Leiden werkt er hard aan om ook in de toekomst een gezonde & leefbare stad te blijven. Het nemen van duurzame maatregelen is daar onlosmakelijk mee verbonden. De toenemende wateroverlast tijdens de steeds vaker voorkomende hevige regenbuien, temperaturen die op zomerse dagen in de stad ruim 7 graden hoger oplopen dan in de groengebieden daarbuiten en een ongezonde lucht door het vele fijnstof; deze gevolgen van de klimaatverandering moeten we het hoofd bieden door met elkaar te werken aan duurzame oplossingen!

Voor een klimaatbestendig & gezonde wereld kunnen we niet langer passief afwachten. Daarom heeft Leiden de Goedcampagne ontwikkeld. Hiermee laten we zien dat duurzaam leven niet ingewikkeld hoeft te zijn.

We moeten zelf aan de slag: lokaal in onze eigen stad en buurt.
Elk duurzaam initiatief, groot & klein, draagt bij aan een gezonde leefomgeving, nu en in de toekomst. Voor u en onze kinderen.

Als stad van kennis en innovatie willen we in Leiden voorop lopen op het gebied van duurzaamheid. En daarvoor hebben we uw hulp nodig. Vanuit 6 thema’s: Energie, Duurzaam Ondernemen, Biodiversiteit, Afvalstromen, Duurzame mobiliteit & Klimaatadaptie, werken we aan de verdere verduurzaming van Leiden. Hiermee willen we bereiken dat Leiden in 2030 haar bijdrage levert aan het terugdringen van belastende factoren en de stad haar aantrekkelijkheid vergroot als woon-, werk- en verblijfsgebied. Bezoek onze de GAGOED-site voor meer informatie en een overzicht van alle activiteiten & acties.

Klimaatverandering kan grote gevolgen hebben: wateroverlast, droogte, bodemdaling en langdurige hitteperiodes. De gemeenteraad heeft de doelstelling vastgesteld om tot een waterbestendige en klimaatrobuuste stad te komen. Klimaatbestendigheid van steden kan het meest efficiënt worden vergroot door het nemen van veel relatief kleine en lokale maatregelen. Dit willen wij oppakken door met inwoners en bedrijven de stad te vergroenen, te ‘ontstenen’, water te bergen in de bodem, op daken en onder gebouwen en door innovatieve oplossingen te verzinnen. Door samen te werken met andere gemeenten, waterschappen en vooral inwoners en bedrijven, kunnen we meer bereiken!

Wateroverlast

Door verstening van de stad kan het water niet meer op natuurlijke wijze in de grond zakken. Dit geeft tijdens hevige regenbuien veel wateroverlast, soms tot in de huizen. Maar doordat het water niet meer in de grond wegzakt, leidt dit ook tot steeds verdere verdroging. Daarom heeft het vele bestraten van tuinen de laatste jaren dan ook onbedoeld een negatief effect op het milieu en daarmee de leefkwaliteit in Leiden. Door het groen in de tuinen terug te brengen, wordt een deel van het probleem eenvoudig opgelost.

Meer informatie

 

Hittestress
Tegels hebben de eigenschap warmte op te nemen en lang vast te houden, ook ’s nachts. Doordat het daardoor ’s nachts onvoldoende afkoelt, loopt de temperatuur in zomerse perioden steeds verder op. Onderzoek heeft aangetoond dat het in steden soms 7 graden warmer is dan in de groengebieden daarbuiten. En hoe warmer het is, des te meer airco’s worden gebruikt, wat weer een toename is in het energieverbruik wat weer slecht is voor het milieu. Een negatieve, vicieuze cirkel.
Bomen en planten hebben de eigenschap juist verkoeling te bieden. Zij nemen geen warmte op en geven schaduw zodat op die plekken de stad veel minder opwarmt. Ook daarom is groen in de tuin onmisbaar voor een gezonde en leefbare stad!

Meer informatie

Bekijk eens de volgende filmpjes met een duidelijke uitleg over klimaatverandering in de stad en waarom groen beter is.
Klimaatverandering in de stad
Waarom groen in de stad

Fijnstof
Op de meeste plekken is de lucht in Nederland ongezond. Met name in gebieden met veel auto’s, industrie of intensieve veeteelt. Ook Leiden kent veel autoverkeer en in je eigen omgeving zijn houtkachels, barbecues en openhaarden sterke vervuilers. Door het gebruik van deze vervuilers te minimaliseren kunnen we het fijnstof verminderen, maar ook levend groen kan een positieve bijdrage leveren aan het verminderen van fijnstof. Onderzoek heeft aangetoond dat de lucht in stadse parken schoner is dan de lucht daarbuiten. Een normale stadsboom kan jaarlijks 100 gram fijnstof opnemen. Daarmee worden ongeveer 3.300 autokilometers gecompenseerd. Ook mossen zijn zeer goed in het opnemen van fijnstof.