Win een voortuin make-over

Van zaterdag 9 juni tot en met zondag 24 juni kon u in Heemskerk meedoen met de voortuinenwedstrijd.
U kunt echter niet meer insturen, houd de sociale media in de gaten voor vervolgacties!

Waarom deze tuinwedstrijd?

Wateroverlast, droogte, hitte; de komende decennia moet alles uit de kast getrokken worden om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Dat is nodig, nu we langere zomers krijgen en meer hevige regenval. De gemeente kan dat niet alleen. Zo’n veertig procent van de stedelijke oppervlakte is nu eenmaal in bezit van particulieren. De komende vijf jaar wordt de openbare ruimte in de wijken Componistenbuurt, De Die en Oosterwijk flink onder handen genomen, waarbij een toekomstbestendige inrichting het uitgangspunt is. Met deze wedstrijd kunt u bij de winnaars een concreet voorbeeld zien hoe bewoners op eigen terrein hun steentje kunnen bijdragen aan een leefbare omgeving; ook als het weer verandert.

De lokale voortuinenwedstrijd was het begin van een serie om u als bewoner bewust te maken van het toekomstbestendig inrichten van uw eigen omgeving.

Lees hier de Actievoorwaarden tuinenwedstrijd Heemskerk.

Meld je aan

  • Je e-mailadres wordt niet gedeeld met andere partijen.
  • Uploaden"A picture is worth a thousand words". Laat zien hoe klimaatbestendig jouw tuin is!