Alle acties voor elk type tuin

  • Makkelijk, mooi en levendig
  • Tegels eruit, groen erin
  • Juiste planten op de juiste plaats zijn makkelijker dan tegels
  • Huisvesting voor vogels en vlinders
© Monique Hoogland
© Anno2000
© Stocksy
© Monique Hoogland
← acties

  • Makkelijk, mooi en levendig
  • Tegels eruit, groen erin
  • Juiste planten op de juiste plaats zijn makkelijker dan tegels
  • Huisvesting voor vogels en vlinders
← acties
Soort tuin: alle tuinen
Filters
Favoriete acties

Favoriete acties

Klik op het hartje bij een actie om de actie te bewaren.

Wadi

Wat is een Wadi?

Een wadi is een met grassen begroeide en met grind gevulde greppel. Deze  staat bij mooi weer droog maar vult zich tijdens een regenbui met regenwater.  Het water dat op je dak valt wordt via de regenpijp en een open goot naar de Wadi geleid. Hier wordt het water tijdelijk opgevangen en langzaam weer afgegeven aan de bodem (infiltratie).

Waarom?

Wanneer een wadi is aangesloten op je regenpijp wordt het regenwater niet afgevoerd naar het riool, maar opgenomen in de grond. Op deze manier wordt uitdroging van de grond voorkomen en tegelijkertijd wordt het riool ontlast wanneer het hard regent. Daarnaast vormt de wadi een natuurlijke omgeving die verschillende planten en dieren aantrekt.

Hoe werkt het?

Een wadi bestaat uit verschillende lagen. De bovenste laag bestaat uit teelaarde waarin planten goed kunnen groeien. Eronder bevindt zich een laag met zogenaamde ‘verbeterde grond’. Door de open structuur laat deze laag het aangevoerde water goed door. Hieronder bevindt zich een opvangbak (infiltratiekoffer) die gevuld is met grind, lavasteen of gebakken kleikorrels. Deze materialen hebben veel tussenruimte zodat het regenwater zich hier kan verzamelen. De infiltratiekoffer geeft het opgevangen water vervolgens langzaam af aan de bodem. Bij een normale regenbui zal het water binnen 24 uur door de bodem zijn opgenomen en is de wadi weer helemaal droog.

Onderin de opvangbak bevindt zich een infiltratie- of drainbuis. Deze buis zorgt er samen met een overstort voor dat ook bij hevige regenval het overtollig regenwater kan worden afgevoerd. In principe komt dit maar een enkele keer per jaar voor. Als de drainbuis helemaal gevuld is met water zal het water door een greppel naar een nabijgelegen sloot of ander oppervlaktewater moeten worden afgevoerd. Deze situatie zal slechts zelden voorkomen (één keer in de 25 jaar) maar het is hierdoor noodzakelijk om de wadi te koppelen aan oppervlaktewater in de omgeving. Wanneer er geen open water in de buurt is, zal de overstort van de wadi op het riool aangesloten moeten worden.

De werking van de wadi is sterk afhankelijk van de hoogte van het grondwater en de mate waarin de grond water doorlaat. Bij te hoge grondwaterstand of kleigrond kan de wadi het water niet kwijt en werkt het systeem niet. Voor een goedwerkende wadi moet het maximale grondwaterpeil 1,5 meter onder maaiveld zijn. In lager gelegen gebieden is dit vaak niet het geval waardoor wadi’s meestal toegepast worden in het Oosten van Nederland op hogere zandgronden.

Onderhoud

Net zoals we gewend zijn van dakgoten moeten bladeren en dergelijke, om verstopping van de overstorten te voorkomen, enkele keren per jaar uit de wadi worden verwijderd. Daarnaast moet de drainagebuis en de overstort één keer per jaar worden schoongespoten. Tot slot moeten wadi’s met enige regelmaat gemaaid worden. Met een gazon beplante wadi wordt net zo vaak gemaid als het gazon. Een natuurvriendelijke wadi ingezaaid met een wild bloemenmengsel hoefd maar twee keer per jaar gemaaid te worden.

Maaien is nodig om het water snel genoeg af te kunnen voeren.

Natuurvriendelijke Wadi

Natuurlijk begroeide wadi’s kunnen een mooie groene verbinding vormen tussen tuinen en straten en zelfs een hele buurt met elkaar verbinden. Gevarieerde beplanting, met gras om op te spelen en hogere beplanting aan de randen van de greppel vormt niet alleen voor bewoners een aantrekkelijke omgeving maar ook voor een diversiteit aan planten en dieren zoals amfibieën, insecten en kleine zoogdieren. Hierdoor kan een wadi veel meer functies vervullen dan alleen die van wateropvangsysteem.

Wil je weten hoe groot een wadi in jouw tuin zou moeten zijn? Kijk hier voor een indicatie.

Hittestress

Een Wadi kan een kleine bijdrage leveren aan het beperken van hittestress doordat beplanting langs de Wadi’s warmte afgeven aan de lucht door verdamping.

Literatuur

  • Boogaard F., Jeurink N & Gels J.; Vooronderzoek natuurvriendelijke wadi’s, inrichting, functioneren en beheer, RIONED/Stowa, Utrecht/Ede, 2003
  • Boogaard F., Bruins G., Wentink R.; wadi’s – Aanbevelingen voor ontwerp, aanleg en beheer; Stichting RIONED, Ede, 2006

Kosten

Moeilijkheid

Onderhoud