Alle acties voor elk type tuin

  • Makkelijk, mooi en levendig
  • Tegels eruit, groen erin
  • Juiste planten op de juiste plaats zijn makkelijker dan tegels
  • Huisvesting voor vogels en vlinders
© Monique Hoogland
© Anno2000
© Stocksy
© Monique Hoogland
← acties

  • Makkelijk, mooi en levendig
  • Tegels eruit, groen erin
  • Juiste planten op de juiste plaats zijn makkelijker dan tegels
  • Huisvesting voor vogels en vlinders
← acties
Soort tuin: alle tuinen
Filters
Favoriete acties

Favoriete acties

Klik op het hartje bij een actie om de actie te bewaren.

Wadi

Heb je voldoende ruimte in je tuin, dan kan je een greppel of een wadi aanleggen voor de regenwaterberging of het transport naar het oppervlaktewater. Zowel een greppel als een wadi zijn geschikt om regenwater te bergen in je tuin. Een greppel bergt meer water en is makkelijker aan te leggen. Een wadi heeft als voordeel dat hij minder diep is en nauwelijks opvalt en goed ingepast kan worden in je tuin.

Waarom een greppel of een wadi?

Wanneer een greppel of een wadi is aangesloten op je regenpijp wordt het regenwater niet afgevoerd naar het riool maar opgenomen in de grond. Op deze manier wordt uitdroging van de grond voorkomen en tegelijkertijd wordt het riool ontlast wanneer het hard regent. Het regenwater zal echter maar langzaam wegzakken in de bodem. De greppel of wadi moet daarom voldoende ruimte bieden aan de hoeveelheid regenwater die van het dak afstroomt en hij moet voorzien zijn van een overloop naar een nabij gelegen sloot of naar het regenwaterriool.
Een groene beplante greppel of wadi draagt bij aan verdamping en zorgt zo voor een klein koelend effect.Daarnaast vormen de greppel en de wadi een natuurlijke omgeving geschikt voor  verschillende planten en dieren. Door het lokaal vasthouden en het in de grond weg laten sijpelen van het regenwater dragen de wadi en de greppel bij aan het beperken van droogte. Bij langdurige droogte zullen ze gedurende langere tijd droog staan.

Greppel

Een greppel is een kleine beplante sloot die tijdelijk regenwater vasthoudt, transporteert en infiltreert. Een greppel kan zowel gevuld zijn met water als droog staan. Een greppel is vrij makkelijk aan te leggen.
Een gevarieerd beplante greppel biedt ruimte aan diverse diersoorten. Op de nattere greppels komen veel ongewervelde dieren af zoals slakken, kevers en vlinders zoals het zandblauwtje. Op de iets drogere greppels zullen meer zoogdieren zoals de bosmuis en de egel af komen.
Een kleine beplante greppel past goed in een groene tuin maar vraagt echter wel extra ruimte en is minder geschikt voor een kleine tuin. Houd er rekening mee dat bij een kleibodem het regenwater langer in de greppel blijft staan.
De greppel moet onderhouden worden om zo dichtgroeien en verlanding te voorkomen.

Wadi

Een wadi is een met grassen begroeide en met grind gevulde greppel. Deze staat bij mooi weer droog en vult zich tijdens een regenbui met regenwater. Het water dat op je dak valt wordt via de regenpijp en bijvoorbeeld een open goot door je tuin naar de wadi geleid. Hierin wordt dan het water tijdelijk opgevangen en langzaam afgegeven aan de bodem (infiltratie).
Een wadi heeft als voordeel dat hij op maaiveld nauwelijks zichtbaar is en zo beplant kan worden dat de beplanting goed bij het tuinontwerp aansluit. Van gazon tot aan heesters is alles mogelijk. In een wadi zal ook maar enkele uren water staan.

Opbouw van een wadi

En wadi is net als een greppel een sleuf in de grond maar dan opgevuld met verschillende lagen grond, grind en zand.
De bovenste laag van de wadi bestaat uit teelaarde waarin planten goed kunnen groeien. Door de open structuur laat deze laag het aangevoerde water goed door. Hieronder bevindt zich een wateropvang, een zogenaamde “infiltratiekoffer” die gevuld is met grind, lavasteen of gebakken kleikorrels. Deze materialen hebben veel tussenruimte zodat het regenwater zich hier kan verzamelen. De uitgegraven sleuf voor de wadi is meestal bekleed met een waterdoorlatend vlies (geotextiel) dat ervoor zorgt dat er geen zand of aarde in de infiltratiekoffer terecht komt. Zonder het vlies zou de infiltratiekoffer dichtslibben en geen regenwater meer kunnen bergen.
De infiltratiekoffer geeft het opgevangen water langzaam af aan de bodem eromheen. Bij een normale regenbui zal het water binnen 24 uur door de bodem zijn opgenomen en is de wadi weer droog.
De werking van de wadi is sterk afhankelijk van de hoogte van het grondwater en de mate waarin de grond water doorlaat. Bij een te hoge grondwaterstand of bij kleigrond kan de wadi het water niet snel kwijt en werkt het systeem onvoldoende. Voor een goedwerkende wadi in een tuin moet het maximale grondwaterpeil 1,5 meter of meer onder het maaiveld liggen. In lager gelegen gebieden is dit vaak niet het geval; wadi’s worden meestal in het oosten van Nederland en op hogere zandgronden toegepast.
Wil je weten hoe groot een wadi in jouw tuin zou moeten zijn? Kijk hier voor een indicatie.

Onderhoud wadi

Net zoals we gewend zijn van dakgoten moeten bladeren en dergelijke enkele keren per jaar uit de wadi verwijderd worden om verstopping en dichtslibbing te voorkomen. Onderhoud van de wadi is verder afhankelijk van de beplanting.  Een met een gazon beplante wadi wordt net zo vaak gemaaid als een gewoon gazon. Een natuurvriendelijke wadi die ingezaaid is met een wild bloemenmengsel hoeft maar twee keer per jaar gemaaid te worden.

Kosten

Moeilijkheid

Onderhoud

Tips

  • Wil je de greppel beplanten, kies beplanting die zowel tegen droge als natte omstandigheden kan. Voorbeelden zijn de siberische lis, kattenstaart, wederik, hartlelie en vrouwenmantel.
Bekijk voor inspiratie onze Pinterest-pagina