Alle acties voor elk type tuin

 • Makkelijk, mooi en levendig
 • Tegels eruit, groen erin
 • Juiste planten op de juiste plaats zijn makkelijker dan tegels
 • Huisvesting voor vogels en vlinders
© Monique Hoogland
© Anno2000
© Stocksy
© Monique Hoogland
← acties

 • Makkelijk, mooi en levendig
 • Tegels eruit, groen erin
 • Juiste planten op de juiste plaats zijn makkelijker dan tegels
 • Huisvesting voor vogels en vlinders
← acties
Soort tuin: alle tuinen
Filters
Favoriete acties

Favoriete acties

Klik op het hartje bij een actie om de actie te bewaren.

Regenpijp afkoppelen

© Amar Sjauw En Wa
© Martha de Jong-Lantink
© Tatjana Anholts
© Haags Milieucentrum

Veel gemeenten stimuleren het afkoppelen van regenpijpen van het riool. Door je regenpijp af te koppelen van het riool help je mee om wateroverlast door overbelasting van het riool te voorkomen en om droogteschade te beperken. Door de regenpijpen van je huis af te koppelen van het riool, wordt het rioolstelsel ontlast. Bij gemengde rioolstelsels zijn er nog meer voordelen: er wordt minder, relatief schoon regenwater naar de zuiveringsinstallatie afgevoerd; het is minder vaak nodig om vuil water op het oppervlaktewater te lozen; en bij lokale infiltratie wordt het grondwater aangevuld.

Ieder vorm van regenwaterinfiltratie is van belang in het sterk verharde stedelijk gebied. Door zoveel mogelijk water te laten infiltreren wordt het grondwater aangevuld. Door de extra infiltratie treedt minder droogteschade, bodemdaling en verzilting op.

Wil je geen overlast voor jezelf en anderen veroorzaken moet je wel enkele regels in acht nemen. Het afkoppelen van de regenpijp moet altijd gecombineerd worden met andere maatregelen zoals:

 • Het plaatsen van een regenton. Let wel op dat de regenton nooit al het water kan verwerken. Er moet een overstort naar een andere voorziening zijn om het overtollige water af te voeren.
 • Een regenwatervijver. Ook de regenwatervijver moet voorzien zijn van een overstort op een sloot of een infiltratievoorziening om het water van een extreme bui te kunnen verwerken.
 • Een buffer- en infiltratievoorziening zoals een greppel of een wadi.
 • Ondergrondse infiltratie met Infiltratiekratten.
 • Het maken van open gootjes en waterlopen die aansluiten op het oppervlaktewater.
 • Aansluiting op een sloot.
 • Het gebruiken van regenwater voor wc-spoeling of tuin.

Alle voorzieningen voor regenwateropvang zoals een regenton, wadi of een buffer- infiltratievoorziening hebben een overstort nodig bij voorkeur op een nabijgelegen sloot. De overstort is nodig om te voorkomen dat het water in de tuin blijft staan of zelfs de woning inloopt bij hele hevige buien. Als er geen sloot aanwezig is dan kan de overstort gekoppeld worden aan een regenwaterriool.

Al deze maatregelen die ook te vinden zijn op deze website helpen mee om tijdens heftige buien wateroverlast te voorkomen.

Doorlatendheid van de bodem en grondwaterstand

Eén van de bepalende factoren bij de keuze van een maatregel die het beste met het afkoppelen van de regenpijp te combineren is, is de mate van doorlatendheid van de ondergrond. In zandgrond kan water bijvoorbeeld makkelijk wegzakken maar in een kleiachtige bodem met een hoge grondwaterstand zijn voorzieningen nodig die het regenwater tijdelijk vasthouden en langzaam laten infiltreren. Denk bij deze voorzieningen bijvoorbeeld aan hoogteverschillen in de tuin, een regenwatervijver, een greppel, infiltratiekratten of een aansluiting op een sloot.

Als er te weinig ruimte bovengronds is, kan de regenpijp gekoppeld worden aan ondergrondse voorzieningen zoals infiltratiekratten. Een andere mogelijkheid is dat het regenwater eerst opgeslagen wordt en vervolgens gebruikt wordt voor de wc-spoeling en/of om het groen te besproeien. Ook deze voorzieningen hebben een overstort nodig.

Meer weten? Download hieronder het infoblad: ‘Maak een goot’ & ‘Maak een regenwatervijver’

Omslag infoblad

Infoblad: Maak een goot .

Kosten

Moeilijkheid

Onderhoud

Benodigdheden

Grindkoffers en infiltratiekratten

Infiltratiekratten zijn simpele kunststofkratten ingepakt in geo-textiel, dat voorkomt dat ze dichtslibben met aarde. Deze kratten worden in de grond ingegraven en de regenpijp wordt erop aangesloten. Vanuit het krat infiltreert het regenwater vervolgens geleidelijk in de grond. Voordeel van infiltratiekratten is dat ze weinig ruimte vragen en zelfs onder verhard oppervlak aangelegd kunnen worden. Prijsindicatie:

Infiltratiekrat zonder geotextiel:    +/- € 60 tot 90 euro

Infiltratiekrat met geotextiel:        +/- € 150 euro

Infiltratiebuizen

Regenwater uit de regenpijp of het water van verharde oppervlakken kan afgevoerd worden naar wat men noemt een omgekeerde drainagebuis. Dit is een geperforeerde buis. De buis word horizontaal geplaatst in een grindbed. Het is een goede oplossing als je niet genoeg ruimte hebt voor een bovengrondse infiltratiegreppel.

© Martha de Jong-Lantink
Regenton

Als je de regenpijp hebt afgekoppeld, kan je het regenwater opvangen en opslaan in een regenton. Door het water op te slaan, kan je het later gebruiken om bijvoorbeeld planten water te geven.

Er zijn vele vormen en maten van regenwateropslag; regentonnen, -zuilen, -schuttingen etc. Het beste is het als de opslag weer leeg is als er een regenbui op komst is.

Een regenton is zowel op een balkon als in een tuin toepasbaar. Regentonnen bergen door de beperkte afmeting maar beperkt water. Ze moeten dan altijd van een overloop voorzien zijn, liefst een overloop die de tuin in gaat (bijvoorbeeld via een open goot).

 

Tips

 • Plaats een bladvang tussen de regenpijp en de regenton en zet de regenton op een schaduwrijke plek.

Een houten regenton kun je het beste in de winter leeg laten lopen zodat hij niet kapot gaat bij het uitzetten van het water door bevriezing.

Tips

 • - Maak een regenwaterspeeltuin door de regenpijp af te koppelen en uit te laten komen op een waterbaan in de tuin. Laat je kinderen niet met stilstaand water spelen i.v.m. bacteriën.
 • - Let op dat je het regenwater wegleidt van je huis, zodat je geen vochtproblemen krijgt.
Bekijk voor inspiratie onze Pinterest-pagina