Alle acties voor elk type tuin

 • Makkelijk, mooi en levendig
 • Tegels eruit, groen erin
 • Juiste planten op de juiste plaats zijn makkelijker dan tegels
 • Huisvesting voor vogels en vlinders
© Monique Hoogland
© Anno2000
© Stocksy
© Monique Hoogland
← acties

 • Makkelijk, mooi en levendig
 • Tegels eruit, groen erin
 • Juiste planten op de juiste plaats zijn makkelijker dan tegels
 • Huisvesting voor vogels en vlinders
← acties
Soort tuin: alle tuinen
Filters
Favoriete acties

Favoriete acties

Klik op het hartje bij een actie om de actie te bewaren.

Regenpijp afkoppelen

© Amar Sjauw En Wa
© Martha de Jong-Lantink
© Tatjana Anholts
© Haags Milieucentrum

Het afkoppelen van regenpijpen van huizen heeft veel voordelen. Er wordt minder relatief schoon regenwater naar de zuiveringsinstallatie afgevoerd, het rioolstelsel wordt ontlast, het is minder vaak nodig om vuil water op het oppervlaktewater te lozen en bij infiltratie in je eigen tuin wordt het grondwater aangevuld. Bij het afkoppelen van de regenpijp is het belangrijk dat het regenwater van je huis wordt weggeleid om vochtproblemen te voorkomen. Het regenwater kan opgevangen worden op een manier die bij de beschikbare ruimte en de grondsoort van je tuin passen, zodat je huis en de omgeving geen schade en overlast ondervinden.

Het afkoppelen van de regenpijp kan gecombineerd worden met maatregelen zoals:

 • Het plaatsen van een regenton. Let wel op dat de regenton nooit al het water kan verwerken. Er moet een overstort naar een andere voorziening zijn om het overtollige water af te voeren.
 • Een regenwatervijver. Ook de regenwatervijver moet voorzien zijn van een overstort op een sloot of een infiltratievoorziening om het water van een extreme bui te kunnen verwerken.
 • Een buffer- en infiltratievoorziening zoals een greppel of een wadi.
 • Ondergrondse infiltratie met Infiltratiekratten of infiltratiebuis.
 • Aansluiting op een sloot.
 • Het gebruiken van regenwater voor wc-spoeling of tuin.

Door het water via een beplante greppel af te voeren of in een vijver te bergen ontstaan er natte en droge delen in de tuin. Dit zorgt ervoor dat er voor meer planten- en diersoorten een ideale leefomgeving wordt gecreëerd, wat de soortenrijkheid ten goede komt.

Meer weten? Download hieronder het infoblad: ‘Maak een goot’ & ‘Maak een regenwatervijver’

Omslag infoblad

Infoblad: Maak een goot .

Kosten

Moeilijkheid

Onderhoud

Benodigdheden

Grindkoffers en infiltratiekratten

Infiltratiekratten zijn simpele kunststofkratten ingepakt in geo-textiel, dat voorkomt dat ze dichtslibben met aarde. Deze kratten worden in de grond ingegraven en de regenpijp wordt erop aangesloten. Vanuit het krat infiltreert het regenwater vervolgens geleidelijk in de grond. Voordeel van infiltratiekratten is dat ze weinig ruimte vragen en zelfs onder verhard oppervlak aangelegd kunnen worden. Prijsindicatie:

Infiltratiekrat zonder geotextiel:    +/- € 60 tot 90 euro

Infiltratiekrat met geotextiel:        +/- € 150 euro

Infiltratiebuizen

Regenwater uit de regenpijp of het water van verharde oppervlakken kan afgevoerd worden naar wat men noemt een omgekeerde drainagebuis. Dit is een geperforeerde buis. De buis word horizontaal geplaatst in een grindbed. Het is een goede oplossing als je niet genoeg ruimte hebt voor een bovengrondse infiltratiegreppel.

© Martha de Jong-Lantink
Regenton

Als je de regenpijp hebt afgekoppeld, kan je het regenwater opvangen en opslaan in een regenton. Door het water op te slaan, kan je het later gebruiken om bijvoorbeeld planten water te geven.

Er zijn vele vormen en maten van regenwateropslag; regentonnen, -zuilen, -schuttingen etc. Het beste is het als de opslag weer leeg is als er een regenbui op komst is.

Een regenton is zowel op een balkon als in een tuin toepasbaar. Regentonnen bergen door de beperkte afmeting maar beperkt water. Ze moeten dan altijd van een overloop voorzien zijn, liefst een overloop die de tuin in gaat (bijvoorbeeld via een open goot).

 

Tips

 • Plaats een bladvang tussen de regenpijp en de regenton en zet de regenton op een schaduwrijke plek.

Een houten regenton kun je het beste in de winter leeg laten lopen zodat hij niet kapot gaat bij het uitzetten van het water door bevriezing.

Tips

 • - Maak een regenwaterspeeltuin door de regenpijp af te koppelen en uit te laten komen op een waterbaan in de tuin. Laat je kinderen niet met stilstaand water spelen i.v.m. bacteriën.
 • - Let op dat je het regenwater wegleidt van je huis, zodat je geen vochtproblemen krijgt.
Bekijk voor inspiratie onze Pinterest-pagina