Alle acties voor elk type tuin

 • Makkelijk, mooi en levendig
 • Tegels eruit, groen erin
 • Juiste planten op de juiste plaats zijn makkelijker dan tegels
 • Huisvesting voor vogels en vlinders
© Monique Hoogland
© Anno2000
© Stocksy
© Monique Hoogland
← acties

 • Makkelijk, mooi en levendig
 • Tegels eruit, groen erin
 • Juiste planten op de juiste plaats zijn makkelijker dan tegels
 • Huisvesting voor vogels en vlinders
← acties
Soort tuin: alle tuinen
Filters
Favoriete acties

Favoriete acties

Klik op het hartje bij een actie om de actie te bewaren.

Je tuin natuurlijk onderhouden

© Amar Sjauw En Wa
© Amar Sjauw En Wa
© Amar Sjauw En Wa
© Amar Sjauw En Wa
© Amar Sjauw En Wa
© Amar Sjauw En Wa
© Amar Sjauw En Wa
© Amar Sjauw En Wa
© Amar Sjauw En Wa
© Amar Sjauw En Wa
© Amar Sjauw En Wa
© Amar Sjauw En Wa
© Amar Sjauw En Wa
© Amar Sjauw En Wa

In de natuur bestaat geen afval. Uit gevallen bladeren wordt humus geproduceerd die als voeding dient voor talrijke bodemorganismen. Gras wordt gegeten door dieren zoals schapen en koeien; hun uitwerpselen dienen als voedsel voor insecten en micro-organismen. In een meer natuurlijk beheerd groengebied hangt alles met elkaar samen, hoeft minder groen afgevoerd te worden en hoeft minder bemest te worden dan bij strak gesnoeide hagen en gazons.

atelier GROENBLAUW, gebaseerd op Land Oberösterreich, 2008

Heb je een grotere tuin waarin je de natuur wat meer zijn gang kunt laten gaan, dan kun je wellicht iets met de volgende aanbevelingen:

Maak een wilde bloemenweide

Een wilde bloemenweide trekt veel insecten aan en heeft minder onderhoud nodig. Twee keer per jaar maaien volstaat. En er is geen mest nodig want voedselarm betekent soortenrijk.

Inheemse planten

Inheemse wilde planten genieten te voorkeur. Deze vormen de natuurlijke omgeving voor inheemse dieren en het planten van inheemse planten zorgt dus voor meer dieren in de stad. Denk ook eens aan een hoekje voor brandnetels en laat wat paardenbloemen staan. Een brandnetel is een waardplant van veel soorten vlinders. Wilde grassoorten en wilde tijm zijn ook goed voor vlinders.

Groenafval

Het groenafval van vandaag is het voedsel van morgen. Houtsnippers en compost vervangen meststoffen en turf. Deze verbeteren de gezondheid van de planten en zorgen zo voor minder onderhoud. Daarnaast zijn een composthoop en een takkenril een uitstekende woonplaats voor allerlei diersoorten.

Grotere biodiversiteit

Delen van je tuin een beetje laten verwilderen resulteert in meer soorten-diversiteit. In veel levensbehoeften van dieren zoals egels kan worden voorzien door afgevallen bladeren, oud hout en wat verdwaalde stenen te laten liggen en wat minder onderhoud te plegen.

Op de natuur afgestemd waterbeheer

Regenwater zou zoveel mogelijk direct moeten kunnen infiltreren; als dat niet mogelijk is, kan het tijdelijk opgeslagen worden in een wadi, greppel of vijver. Zo creëren we een natte omgeving en komen ook waterminnende planten en dieren aan hun trekken.

TIPS

Wist je dat je de aanwezigheid van ongewenste planten en dieren ook zonder chemische bestrijdingsmiddelen tegen kunt gaan? Daarbij geldt vooral, voorkómen is beter dan bestrijden:

 • Kies voor planten, struiken en bomen die bij de plek, de bezonning en de aanwezige bodem passen. Deze vertonen namelijk een grotere natuurlijke resistentie en zullen beter bestand zijn tegen ziekten en plagen.
 • Kies voor variatie. Plagen krijgen namelijk vrij spel indien er veel dezelfde planten voorkomen in de tuin.
 • Om in het gazon onkruidgroei te voorkomen kun je het gras regelmatig kort maaien en het maaisel laten liggen. Zo wordt de bodem verrijkt en de concurrentiekracht van gras ten opzichte van bijvoorbeeld klaver en kweekgras vergroot.
 • Verstoor de bodem niet onnodig.
 • Werk met vooraf opgekweekte planten; deze hebben een grotere voorsprong op onkruidgroei.
 • Bestrijd bladluizen met lieveheersbeestjes. De jonge larve van een lieveheersbeestje eet wel 50 tot 100 bladluizen per dag.
 • Als schimmel op een plant steeds terugkomt, verplaats de plant dan naar een andere plek in de tuin. Misschien doet hij het daar beter.
 • Mieren zijn nuttige beestjes in de tuin. Mochten ze toch overlast veroorzaken, kun je een paar eenvoudige maatregelen treffen: boerenwormkruid planten of bladeren strooien van notelaar, varens, lavendel, tomaat of tijm. Zitten ze in een composthoop, dan betekent dat dat de hoop te droog is. Tijd dus om de hoop om te spitten en te bevochtigen.
 • Mollen in de tuin kunnen heel vervelend zijn. Het zijn echter nuttige dieren die je niet mag doden. Wegjagen mag wel en dat kan gemakkelijk door het veroorzaken van trillingen. Hier houden mollen niet van. Je kunt bijvoorbeeld een plasticfles, ontdaan van zijn bodem, op zijn kop in een mollengang plaatsen. Dit veroorzaakt gesuis in de gang.
 • Om ongewenste planten op een verharding te voorkomen, doe je er goed aan om de verharding tot een minimum te beperken.
 • Heb je toch last van insectenplagen gebruik dan natuurvriendelijke insectenverdelger (zoals een mengsel van water, groene zeep en spiritus).

Kosten

Moeilijkheid

Onderhoud

Tips

 • Maak bij het reinigen van je tuinmeubels en tegels gebruik van natuurvriendelijke reinigingsmiddelen. Gooi je sopwater niet in de tuin maar spoel het door de afvoer. Zo schaad je de natuur het minst.
 • Muggen hebben stilstaand water nodig om zich voort te planten. Vermijd onafgedekte emmers en potten met water in de tuin en zorg voor een goede afwatering van de goten. Zorg dat het water in je vijver door middel van bijvoorbeeld een fonteintje in beweging blijft. 
Bekijk voor inspiratie onze Pinterest-pagina