Alle acties voor elk type tuin

  • Makkelijk, mooi en levendig
  • Tegels eruit, groen erin
  • Juiste planten op de juiste plaats zijn makkelijker dan tegels
  • Huisvesting voor vogels en vlinders
© Monique Hoogland
© Anno2000
© Stocksy
© Monique Hoogland
← acties

  • Makkelijk, mooi en levendig
  • Tegels eruit, groen erin
  • Juiste planten op de juiste plaats zijn makkelijker dan tegels
  • Huisvesting voor vogels en vlinders
← acties
Soort tuin: alle tuinen
Filters
Favoriete acties

Favoriete acties

Klik op het hartje bij een actie om de actie te bewaren.

Ondergrondse infiltratie

© Gemeente Bergeijk
© Gemeente Bergeijk
© Gemeente Bergeijk
© leidingshop.nl
© leidingshop.nl

Heb je weinig ruimte in je tuin of wil je liever tegels in je tuin? Dan kan je alsnog het regenwater van je dak en je terras in de grond laten wegzakken; dit heet ondergrondse infiltratie. In sommige gemeentes is het lokaal infiltreren tegenwoordig verplicht en sommige gemeentes geven subsidie en advies.
Bij ondergronds infiltreren wordt hemelwater van het dak en de betegelde gedeelten van de tuin via een pijp of goot naar een ondergrondse opvangvoorziening gebracht. Dit kan bijvoorbeeld een grindkoffer of een infiltratiekrat zijn. Het water zakt vervolgens geleidelijk in de bodem weg.

Hoe groot de infiltratievoorziening moet zijn is afhankelijk van de grootte van het aangesloten dak of terras en van de grondsoort. In zandgrond zakt het water snel weg, in veen en kleigrond gaat dit langzaam. Veen en kleigrond zijn minder geschikt voor ondergrondse infiltratie. Je kunt bij je gemeente navragen welke grondsoort je hebt. Je kan ook zelf de emmerproef doen om erachter te komen hoe doorlatend je grond is. Ook de grondwaterstand is belangrijk: infiltratievoorzieningen moeten altijd boven de gemiddelde grondwaterstand geplaatst worden.

Emmerproef

Om vast te stellen hoe goed de bodem in je tuin het water doorlaat, kun je de emmerproef doen. Graaf op de plek in je tuin waar je kratten of een grindkoffer wilt plaatsen enkele gaten van een spa diep. Vul deze gaten met een emmer water. Als het water binnen 30 minuten weggezakt is, infiltreert het regenwater gemakkelijk. Doet het water er meer dan een uur over om weg te zakken dan is de ondergrond minder of niet geschikt voor infiltratie.

Infiltratiekrat

Een infiltratiekrat werkt volgens hetzelfde principe als de grindkoffer. Echter, het infiltratiekrat is hol van binnen en kan dus meer water bergen. Een krat moet minimaal 30 centimeter onder het maaiveld zitten, anders kunnen ze kapot getrapt worden. Als erover gereden wordt, bijvoorbeeld onder een oprit, is de minimale diepte 50 cm.

Infiltratiebuizen

Regenwater uit de regenpijp of het water van verharde oppervlakken kan ook afgevoerd worden naar wat men noemt een omgekeerde drainagebuis. Dit is een geperforeerde buis die horizontaal wordt geplaatst in een grindbed en daarmee het water infiltreert.

Bladvang

De bladvang scheidt de bladeren en ander grofvuil van het regenwater zodat deze de infiltratievoorziening niet bereiken en de inlaat niet verstoppen. Een bladvang plaats je in de regenpijp. Plaats de bladvang op werkhoogte, dan kan je hem makkelijk schoon maken. 

Zandvang

Bij ondergronds infiltreren is een zandvang nodig om te voorkomen dat de infiltratievoorziening inwendig dichtslibt en daarmee zijn werking verliest. Een zandvang is een overloopputje waarin het zand uit het water bezinkt. Er zijn kunststof kant-en-klaar zandvangen te koop maar je kunt deze ook zelf metselen of maken van beton. Schep de zandvang regelmatig leeg.

Overloop en ontluchting

Als het heel hard gaat regenen kan de grindkoffer, de infiltratiebuis of het krat vol raken, overlopen en voor wateroverlast zorgen. De beste oplossing hiervoor is om een overloop naar een iets dieper gelegen gedeelte in de tuin te maken waar het water geen kwaad kan. Een andere mogelijkheid is om de overloop op de riolering aan te sluiten. Deze overloop zorgt ook voor de ontluchting van krat, infiltratiebuis of grindkoffer.

Bronnen:

Afkoppelbrochure: Regenwater in de tuin, Woonwijzer Media

Montagehandleiding voor ingraven Matrix Box, GEP

Kosten

Moeilijkheid

Onderhoud

Tips

  • Check bij je gemeente of het waterschap of jouw bodem geschikt is voor een infiltratiekrat. Je kan het ook zelf testen. Om vast te stellen hoe goed de bodem in je tuin het water doorlaat, kun je de emmerproef doen. Je graaft een gat van 30 x 30 x 30 cm en gooit hierin een emmer water leeg. Als het water binnen een half uur helemaal is weggelopen, heb je een goed doorlatende, zandige grond. Als het meer dan vier uur duurt voordat het water weg is, is de bodem een slecht doorlatende veen- of kleigrond. Het is belangrijk om de proef op de plek te doen waar je de infiltratiekratten of buis wilt plaatsen. Als blijkt dat je een slecht doorlatende bodem hebt zijn er minstens dubbel zoveel kratten nodig. Vraag advies bij een deskundige of leverancier.
  • Vergeet niet een bladvang in de regenpijp te plaatsen om verstopping te voorkomen.
Bekijk voor inspiratie onze Pinterest-pagina