Alle acties voor elk type tuin

  • Makkelijk, mooi en levendig
  • Tegels eruit, groen erin
  • Juiste planten op de juiste plaats zijn makkelijker dan tegels
  • Huisvesting voor vogels en vlinders
© Monique Hoogland
© Anno2000
© Stocksy
© Monique Hoogland
← acties

  • Makkelijk, mooi en levendig
  • Tegels eruit, groen erin
  • Juiste planten op de juiste plaats zijn makkelijker dan tegels
  • Huisvesting voor vogels en vlinders
← acties
Soort tuin: alle tuinen
Filters
Favoriete acties

Favoriete acties

Klik op het hartje bij een actie om de actie te bewaren.

Ondergrondse infiltratie

© Gemeente Bergeijk
© Gemeente Bergeijk
© Gemeente Bergeijk
© leidingshop.nl
© leidingshop.nl

Heb je weinig ruimte in je tuin of wil je liever tegels in je tuin kan je alsnog het regenwater van je dak en je terras in de grond laten wegzakken dit noem je ondergronds infiltreren. In sommige gemeentes is dit tegenwoordig verplicht en sommige gemeentes geven subsidie en/of advies.

Bij ondergronds infiltreren wordt hemelwater van het dak en/of de betegelde gedeelten van de tuin via een pijp en/of goot naar een ondergrondse opvangvoorziening gebracht. Dit kan een grindkoffer of infiltratiekrat zijn. Het water zakt vervolgens geleidelijk in de bodem weg.

Hoe groot de infiltratievoorziening moet zijn is afhankelijk van de m2 aangesloten dak of terras en de grondsoort. In zandgrond zakt het water snel weg in veen en kleigrond gaat dit langzaam. Veen en kleigrond zijn niet of minder geschikt voor ondergrondse infiltratie. Je kunt bij je gemeente navragen welke grondsoort je hebt. Je kan zelf de emmertest doen om erachter te komen hoe doorlatend je grond is. Ook de grondwaterstand is belangrijk. Infiltratiekratten of grindkoffers kunnen het beste 50cm boven de gemiddelde grondwaterstand geplaatst worden.

Emmerproef

Graaf op de plek waar je kratten of een infiltratieput wilt plaatsen in je tuin enkele gaten van een spa diep. Vul deze gaten met een emmer water. Als het water binnen 30 minuten weggezakt is, infiltreert  het regenwater gemakkelijk. Doet het water meer dan een uur erover om weg te zakken dan is de ondergroend minder of niet geschikt voor infiltratie.

Grindkoffer/ put

Hiervoor graaf je een kuil en bekleed je deze met een kunststof vliesdoek (geotextiel). Vul het gat met grind, lavasteen of kleikorrels en sluit het doek. Het doek zorgt ervoor dat de stenen niet dichtslibben met zand.

Infiltratiekrat

Dit is hetzelfde principe als de grindkoffer. Echter, de infiltratiekrat is hol van binnen en kan dus meer water bergen. Een krat moet minimaal 30 centimeter onder de grond zitten. Als er over gereden word, bijvoorbeeld onder een oprit, is de minimale diepte 50 cm.

Zandvang

Bij ondergronds infiltreren is een zandvang nodig om te voorkomen dat de infiltratievoorziening verstopt raakt met zand. Een zandvang is een overloopputje waarin het zand uit het water bezinkt. Er zijn kunststof kant-en-klaar zandvangen te koop, maar je kunt deze ook zelf metselen of maken van beton. Schep de zandvang regelmatig schoon.

Overloop en ontluchting

Als het heel hard gaat regenen kan de grindkoffer, de infiltratiebuis of de krat vol raken. De beste oplossing is hiervoor om een overloop naar een iets dieper gelegen gedeelte in de tuin te laten afvoeren waar het water geen kwaad kan. Een andere mogelijkheid is om de overloop op de riolering aan te sluiten. Deze overloop zorgt ook voor de ontluchting van de krat, infiltratiebuis of grindkoffer.

Bladvang

Een bladvang plaats je in de regenpijp. De bladvanger scheidt de bladeren en ander grof vuil van het regenwater. Plaats de bladvanger op werkhoogte dan kan je hem makkelijk schoon maken.

Bronnen:

Afkoppelbrochure: Regenwater in de tuin, Woonwijzer Media

Montagehandleiding voor ingraven Matrix Box, GEP

Kosten

Moeilijkheid

Onderhoud

Benodigdheden

Infiltratiebuizen

Regenwater uit de regenpijp of het water van verharde oppervlakken kan afgevoerd worden naar wat men noemt een omgekeerde drainagebuis. Dit is een geperforeerde buis. De buis word horizontaal geplaatst in een grindbed. Het is een goede oplossing als je niet genoeg ruimte hebt voor een bovengrondse infiltratiegreppel.

Grindkoffers en infiltratiekratten

Infiltratiekratten zijn simpele kunststofkratten ingepakt in geo-textiel, dat voorkomt dat ze dichtslibben met aarde. Deze kratten worden in de grond ingegraven en de regenpijp wordt erop aangesloten. Vanuit het krat infiltreert het regenwater vervolgens geleidelijk in de grond. Voordeel van infiltratiekratten is dat ze weinig ruimte vragen en zelfs onder verhard oppervlak aangelegd kunnen worden. Prijsindicatie:

Infiltratiekrat zonder geotextiel:    +/- € 60 tot 90 euro

Infiltratiekrat met geotextiel:        +/- € 150 euro

Tips

  • Check bij je gemeente of het waterschap of jouw bodem geschikt is voor een infiltratiekrat. Je kan het ook zelf testen. Om vast te stellen hoe goed de bodem in je tuin het water doorlaat, kun je de emmerproef doen. Je graaft een gat van 30 x 30 x 30 cm en gooit hierin een emmer water leeg. Als het water binnen een half uur helemaal is weggelopen, heb je een goed doorlatende, zandige grond. Als het meer dan vier uur duurt voordat het water weg is, is de bodem een slecht doorlatende veen- of kleigrond. Het is belangrijk om de proef op de plek te doen waar je de infiltratiekratten of buis wilt plaatsen. Als blijkt dat je een slecht doorlatende bodem hebt zijn er minstens dubbel zoveel kratten nodig. Vraag advies bij een deskundige of leverancier.
  • Vergeet niet een bladvang in de regenpijp te plaatsen om verstopping te voorkomen.
Bekijk voor inspiratie onze Pinterest-pagina