Alle acties voor elk type tuin

  • Makkelijk, mooi en levendig
  • Tegels eruit, groen erin
  • Juiste planten op de juiste plaats zijn makkelijker dan tegels
  • Huisvesting voor vogels en vlinders
© Monique Hoogland
© Anno2000
© Stocksy
© Monique Hoogland
← acties

  • Makkelijk, mooi en levendig
  • Tegels eruit, groen erin
  • Juiste planten op de juiste plaats zijn makkelijker dan tegels
  • Huisvesting voor vogels en vlinders
← acties
Soort tuin: alle tuinen
Filters
Favoriete acties

Favoriete acties

Klik op het hartje bij een actie om de actie te bewaren.

Greppel

© André Vaxelaire
© Council for Watershed Health, watershedhealth.org
© atelier GROENBLAUW

Een regenwatergreppel kan meerdere functies vervullen. Water vanuit de regenpijp of verharde delen van de tuin kan afstromen naar een greppel; de greppel kan water bergen na een heftige bui; water kan vanuit de greppel infiltreren in de bodem en de greppel kan water afvoeren naar een sloot of vijver. Een greppel is begroeid of eventueel opgevuld met grind en kan zowel water bevatten als droog staan.

Bij een kleibodem blijft na een regenbui het regenwater langer staan. Beplante greppels hebben een toegevoegde waarde voor de biodiversiteit. De randen bieden droge en natte, lichte en donkere omstandigheden voor de verschillende soorten flora en fauna. Op de iets nattere greppels komen veel ongewervelde dieren af zoals slakken, kevers en het  zandblauwtje. Op de iets drogere meer zoogdieren zoals de bosmuis en de egel.

Kosten

Moeilijkheid

Onderhoud

Benodigdheden

© Amar Sjauw En Wa
Grind en steenslag

Grind en steenslag kan gebruikt worden voor opritten, voor een plek om de auto neer te zetten, voor tuinpaden en terrassen. Grind en steenslag heeft als voordeel dat het beter water doorlaat ten opzichte van andere type verhardingen met klinkers etc.; nadeel is dat het meer onderhoud vraagt. Het moet weleens aangevuld en geëgaliseerd worden. Door het toepassen van stabilisatiematten wordt de druk van een auto op het grind beter verdeeld en blijft het grind beter op zijn plek. Grind is een schaarse grondstof; uit het oogpunt van duurzaamheid kan beter steenslag gebruikt worden.

© Amar Sjauw En Wa
Beplanting

Een kale bodem droogt sneller uit en verliest door de hardere korst het vermogen om water op te nemen. Beplanting houdt zelf water vast en verbetert daarnaast door de doorworteling het infiltratievermogen van de bodem. Bovendien zijn er nog meer voordelen. Bij de Actie Beplanting kun je hier meer over lezen.

© Amar Sjauw En Wa
Makkelijke planten

Sommige planten maakt het niet uit of ze nu droog of juist nat staan. Deze planten doen het bijna overal goed; Siberische lis, kattenstaart, wederik, hartlelie, vrouwenmantel.

Tips

  • - Wil je de greppel beplanten, kies beplanting die zowel tegen droge als natte omstandigheden kan. Voorbeelden zijn de siberische lis, kattenstaart, wederik, hartlelie en vrouwenmantel.
Bekijk voor inspiratie onze Pinterest-pagina