Alle acties voor elk type tuin

 • Makkelijk, mooi en levendig
 • Tegels eruit, groen erin
 • Juiste planten op de juiste plaats zijn makkelijker dan tegels
 • Huisvesting voor vogels en vlinders
© Monique Hoogland
© Anno2000
© Stocksy
© Monique Hoogland
← acties

 • Makkelijk, mooi en levendig
 • Tegels eruit, groen erin
 • Juiste planten op de juiste plaats zijn makkelijker dan tegels
 • Huisvesting voor vogels en vlinders
← acties
Soort tuin: alle tuinen
Filters
Favoriete acties

Favoriete acties

Klik op het hartje bij een actie om de actie te bewaren.

Beperken bestrijdingsmiddelen en kunstmatige meststoffen

© Arjen Grent
© Amar Sjauw En Wa

Wist je dat je ongewenste planten en dieren ook zonder chemische bestrijdingsmiddelen kan beperken? Daarbij geldt vooral, voorkomen is beter dan het bestrijden ervan.

Kosten

Moeilijkheid

Onderhoud

Tips

 • - Kies voor planten, struiken en bomen die bij de plek, de bezonning en de aanwezige bodem passen. Deze vertonen namelijk een grotere natuurlijke resistentie en zullen beter bestand zijn tegen ziekten en plagen.
 • - Kies voor variatie. Plagen krijgen namelijk vrij spel indien er veel dezelfde planten voorkomen over heel de tuin.
 • - Om in het gazon kruidgroei te voorkomen kun je het gras regelmatig kort maaien en het maaisel laten liggen. Zo wordt de bodem verrijkt en de concurrentiekracht van gras ten op zichte van bv. klaver en kweekgras vergroot.
 • - Verstoor de bodem niet onnodig.
 • - Werk met vooraf opgekweekte planten; deze hebben een grotere voorsprong op kruidgroei.
 • - Bestrijd bladluizen met lieveheersbeestjes. De jonge larve van een lieveheersbeestje eet wel 50 tot 100 bladluizen per dag.
 • - Als schimmel op een plant steeds terugkomt, verplaats hem dan naar een andere plek in de tuin. Misschien doet hij het daar beter.
 • - Mieren zijn nuttige beestjes in de tuin. Mochten ze nou toch overlast veroorzaken, kun je een paar eenvoudige maatregelen treffen. Door boerenwormkruid te planten of bladeren te strooien van notelaar, varens lavendel, tomaat of tijm kunt u de mieren verjagen. Zitten ze in een composthoop, dan betekent dat dat de hoop te droog is. Tijd dus om hem om te spitten en te bevochtigen.
 • - Mollen in de tuin kunnen heel vervelend zijn. Het zijn echter nuttige dieren die je niet mag doden. Wegjagen mag wel en dat kan gemakkelijk door het veroorzaken van trillingen. Hier houden mollen niet van. Je kunt bijvoorbeeld een plasticfles, ontdaan van zijn bodem, op zijn kop in de bodem plaatsen. Dit veroorzaakt gesuis in de gang.
 • - Muggen hebben stilstaand water nodig om zich voort te planten. Voorkom onafgedekte emmers met water in de tuin en zorg voor een goede afwatering van de goten. Zorg dat je vijver door middel van bijvoorbeeld een fonteintje bewegend water heeft.
 • - Om ongewenste planten op een verharding te voorkomen, doe je er goed aan om de verharding tot een minimum te beperken.
Bekijk voor inspiratie onze Pinterest-pagina